#16659
Podnikateľské centrum
Účastník (Participant)

Ďakujem za reakciu, otázka – platia sa dane z týhto vystavených faktúr? Respektíve slovenský živnostník, keď vystaví súhrnný výkaz – odvedie DPH on alebo česká firma v Česku?

(otázky klienta)