DaneFinančná správa xa Publikované 11. októbra 2023 zobraziť celý profil

Splatná daň z príjmu medziročne vzrástla o takmer 1 mld. eur

Ste zvedaví, ktoré spoločnosti na Slovensku odvádzajú najvyššie dane? FinStat s.r.o. pripravil Rebríček najväčších platcov splatnej dane z príjmu právnických osôb za rok 2022 aktualizovaný na dennej báze. Rebríček zobrazuje najväčšie spoločnosti, podľa uhradenej výšky splatnej dane z príjmu za rok 2022, zo vzorky 263 tis. spoločností, ktoré zverejnili svoju účtovnú závierku za rok 2022

FinStat s.r.o. zostavil TOP 100 firiem s najvyšším podielom splatnej dane z príjmu právnických osôb, my vám dnes predstavíme prvých 20 firiem v rebríčku:

Slovnaft a.s. stále dominuje.

Najvyššiu splatnú daň z príjmu zaplatila za rok 2022 spoločnosť SLOVNAFT, a.s., a to vo výške 628 mil. eur. Celková hodnota uhradenej splatnej dane je k dnešnému dňu (11.10.2023) vo výške 4 373 mil. eur, čo je medziročne viac o 28,8 % resp. o takmer 1 mld. eur.

1. líderstvo patrí Slovnaftu, a.s.

Výška uhradenej splatnej dane spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorá bola vo výške 628 mil. eur, patrí medzi historicky najvyššiu splatnú daň z príjmu. Je to z dôvodu nariadenia Rady Európskej únie o mimoriadnom zásahu na riešenie vysokých cien energií, v rámci ktorého musel SLOVNAFT uhradiť dočasný solidárny príspevok, ktorý bol vo výške takmer 520 mil. eur. V opačnom prípade by jeho výška splatnej dane bola na úrovni 108 mil. eur. Zároveň ale spoločnosť SLOVNAFT, a.s. zaznamenala úspešný rok s tržbami vo výške 6 mld. eur (medziročný rast o 48 %), čím dosiahla tretie najvyššie tržby roku 2022 a so ziskom 415 mil. eur (medziročný rast o 64 %) dosiahla druhý najlepší zisk roku 2022.

2. miesto patrí firme eustream, a.s.

Druhú najvyššiu splatnú daň z príjmu uhradila firma eustream, a.s. vo výške 111 mil. eur, ktorá je už tradične na poprednom mieste v tomto rebríčku najväčších platcov splatnej dane z príjmu. Tretiu priečku obsadila spoločnosť z bankového sektora, Slovenská sporiteľňa, a.s., s výškou splatnej dane 71,6 mil. eur, ktorá taktiež patrí medzi každoročných významných platcov splatnej dane.

Na druhej strane, významný platca splatnej dane z roku 2021, Slovenské elektrárne, a.s., dosiahol za rok 2022 stratu 217 mil. eur z dôvodu vyšších prevádzkových nákladov a ich splatná daň z príjmu klesla na záporných 22 mil. eur.

Ako je to v porovnaní v odvetviach?

Kumulovane najvyššiu splatnú daň uhradili firmy v odvetví Veľkoobchod, 386 mil. eur, neberúc do úvahy odvetvie Chémia a plasty, ktoré je ovplyvnené obrovskou splatnou daňou z príjmu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. Odvetvie Veľkoobchod dosiahlo zároveň aj najväčší medziročný nárast vo výške uhradenej splatnej dane, a to až o 67,5 mil. eur (medziročný rast o 21%). Naopak významný medziročný pokles vo výške splatnej dane z príjmu zaznamenalo odvetvie Energia a ťažba, pokles o 74 mil. eur na úroveň 248,7 mil. eur (medziročný pokles o 23%), kde významnú rolu zohráva spomínaný pokles splatnej dane spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.