DaneÚčtovníctvo xa Publikované 23. októbra 2023 zobraziť celý profil

Kontrolný výkaz a jeho zmeny/štvrťoční platitelia DPH podávajú na novom tlačive tento mesiac prvý krát

Kontrolný výkaz DPH, ktorý zaviedla Finančná správa na Slovensku v roku 2014, má od 1.7.2023 novú verziu. Použitie formulára v novej verzii je prvýkrát povinné pri mesačnom platcovi za obdobie 7/2023 do 25. augusta 2023, pri štvrťročných platcoch DPH, pri podaní DPH daňového priznania za 3. kvartál 2023, čiže najneskôr do 25. októbra 2023. Zmena vo výkaze je tentokrát čisto formálna: pribudla možnosť uvedenia nižšej sadzby ako 10 %. Konkrétne, nižšia sadzba vo výške 5% sa uplatňuje pri určitých dodaniach tovarov a služieb pri štátom podporovanom nájomnom bývaní s regulovanou výškou nájomného.

Kontrolné výkazy sa budú rušiť momentom zavedenia e-faktúry. Termín zatiaľ nie je jasný, určí ho zrejme prijatie smernice ViDA

Finančná správa pri spustení kontrolného výkazu v roku 2014 predpokladala, že od roku 2016 už nebude daňový subjekt musieť podávať DPH daňové priznanie a finančná správa bude sama extrahovať potrebné údaje z kontrolných výkazov. Táto zmena však dodnes nenastala. Dôvodom môže byť aj to, že v DPH priznaní sa uvádzajú aj niektoré typy transakcií, ktoré chýbajú v kontrolnom výkaze, napríklad pomerné odpočítanie DPH, vrátenie DPH z krádeže tovaru alebo úprava odpočítanej dane. Pre daňové subjekty to však spôsobuje určitú administratívnu záťaž.

Napriek tomu je možné, že sa kontrolné výkazy v najbližších rokoch zrušia. Malo by ísť o dôsledok uplatnenia novej európskej legislatívy (smernica ViDA – VAT in the Digital Age) do praxe. Jednou z chystaných zmien, ktoré budú platiť vo všetkých členských štátoch, je zaverenie „e-faktúry“. V minulých rokoch začalo Ministerstvo financií SR pracovať na legislatívnom návrhu ohľadom e-faktúry a nového hlásenia údajov z každej faktúry finančnej správe v reálnom čase. „Dá sa očakávať, že po prijatí smernice ViDA na európskej úrovni predstaví slovenské ministerstvo financií legislatívny návrh zákona k zavedeniu e-faktúry, ktorý zároveň povedie k zrušeniu kontrolných výkazov,“ hovorí Ľubomíra Murgašová, daňová senior manažérka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

Čo bude znamenať zavedenie e-faktúry pre podnikateľov?

Čo to bude znamenať v praxi? Platitelia DPH budú musieť pri vystavení alebo prijatí faktúry vo veľmi krátkom čase (momentálne je návrh do dvoch dní), informovať elektronicky finančnú správu o podstatných náležitostiach faktúry (údaje dodávateľa / odberateľa, dátum dodania a dátum vystavenia, základ dane, sadzba dane a DPH, príp. iné). „Týmto krokom by mala zaniknúť aj súhrnná faktúra. Očakáva sa, že nárok na odpočítanie DPH bude neskôr podmienený vykázaním faktúry finančnej správe.“

Slovenská republika však chcela zájsť ešte ďalej a podmieniť aj daňovú uznateľnosť výdavku pre daň z príjmov vykázaním faktúry finančnej správe. Od tohto kroku si slovenská exekutíva sľubovala lepší výber daní a ďalšiu elimináciu daňových podvodov (keďže finančná správa by sa dozvedela o daňových podvodoch v reálnom čase a nemusela by čakať na podanie kontrolného výkazu). „Pri tejto zmene, ktorá znovu zvýši administratívna záťaž daňových subjektov, oprávnene očakávame aspoň čiastočnú kompenzáciu v podobe odstránenia kontrolných výkazov,“ hovorí Ľ. Murgašová.

Otvorenou otázkou zostáva, ktorá zmena nastane skôr. V jednom aj druhom prípade, by však výsledkom malo byť okrem iného, aj zrušenie kontrolných výkazov. Tešíte sa? 🙂