9. októbra 2023

Čo nás čaká najbližší štvrťrok? Kľúčové odvetvia a ich silné a slabé stránky

Ekonomický výhľad na štvrtý štvrťrok 2023 je nepriaznivý najmäpre Európu Globálne výzvy Globálne ekonomické prostredie čelí viacerým výzvam; výkonnosť stagnuje, mnohé ekonomiky skĺzli do recesie. Predpokladá sa, že rast globálneho HDP sa v roku 2023 spomalí na +2,5 %, čo je pomerne nízka úroveň. Aj v nasledujúcom období čaká vyspelé ekonomiky len slabý rast, konštatujú …

Čo nás čaká najbližší štvrťrok? Kľúčové odvetvia a ich silné a slabé stránky Čítajte viac »

29. mája 2023

Ceny v priemysle a poľnohospodárstve naďalej stúpajú, len pozvoľnejšie

Medziročný rast domácich výrobných cien v priemysle sa dostal pod úroveň 15 % prvýkrát od decembra 2021. K spomaleniu dynamiky rastu cien v poľnohospodárskej výrobe prispela lacnejšia rastlinná produkcia, medziročný pokles cien rastlinných výrobkov bol zaznamenaný naposledy v júni 2020 Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v apríli 2023 medziročne vyššie o  14,2 % a medzimesačne klesli o 2,3 %. Pozitívnym trendom vývoja …

Ceny v priemysle a poľnohospodárstve naďalej stúpajú, len pozvoľnejšie Čítajte viac »

5. apríla 2023

Komoditné trhy v januári stagnovali, výrazne však poklesli ceny energií

Komodity v prvom kvartáli roku 2023 klesali. Komoditný index Bloombergu stratil výrazných 6,5 % a komodity boli v červených číslach v každom mesiaci tohto kvartálu. Jednalo sa o najvyššie straty od covidového začiatku roku 2020. Obchodníci vnímajú rast pravdepodobnosti recesie v USA a v Európe. A sľubovaný rast dopytu v Číne, ktorý mal doraziť s koncom proticovidových …

Komoditné trhy v januári stagnovali, výrazne však poklesli ceny energií Čítajte viac »

13. marca 2023

Slovenský priemysel aj v januári produkoval takmer o desatinu menej ako pred rokom

Produkcia priemyslu SR v januári 2023 dosiahla najnižší januárový výkon od roku 2017. V poklese bola väčšina sledovaných odvetví. V priemyselnej výrobe spomalil najmä gumárensky priemysel ako aj výroba počítačov a elektroniky. Priemyselná produkcia (zmena objemu produkcie je v naturálnom vyjadrení a údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dni) SR v januári 2023 medziročne poklesla o 8,6 %; priemysel len mierne utlmil …

Slovenský priemysel aj v januári produkoval takmer o desatinu menej ako pred rokom Čítajte viac »

22. februára 2023

Stanovisko obchodnej komory k aktuálnej situácii

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) so znepokojením sleduje súčasný ekonomický vývoj na Slovensku. Nielen členovia komory, ale celý podnikateľský sektor dnes musí čeliť krízovým javom, ako je nevídaná miera inflácie prejavujúca sa hlavne vysokými cenami energií a komodít a sprevádzaná výrazným spomalením ekonomického rastu.  Navyše Slovensko v súčasnosti čelí tomu, že už v predchádzajúcom desaťročí vyčerpalo svoje doterajšie …

Stanovisko obchodnej komory k aktuálnej situácii Čítajte viac »

28. novembra 2022

Extrémne zvýšené ceny v energetike ťahali v priemysle a poľnohospodárstve výrobné ceny nahor aj v októbri

Ceny v priemyselnej výrobe pre domáci trh sa medziročne v októbri ustálili na 60 percentách, hlavne v dôsledku viac ako zdvojnásobenia cien za dodávky energií. Naďalej spomaľuje rast výrobných cien rastlinnej produkcie a stavebných materiálov. Energie vyššie v priemere o 126 % Ceny priemyselných výrobcov pre tu­zemský trh boli v októbri 2022 medziročne vyššie o 58,4 %. Celkový vývoj v priemysle ovplyvnili …

Extrémne zvýšené ceny v energetike ťahali v priemysle a poľnohospodárstve výrobné ceny nahor aj v októbri Čítajte viac »

9. novembra 2022

Pre roky 2023 až 2025 bola za výkupcu elektriny určená spoločnosť SPP

Ministerstvo hospodárstva SR rozhodlo, že v nasledujúcich troch rokoch bude činnosť výkupcu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚ KVET) vykonávať Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (SPP). Spoločnosť SPP je výkupcom elektriny od roku 2020, kedy na základe výsledkov aukcie dostala poverenie na túto činnosť na dva roky. Vzhľadom …

Pre roky 2023 až 2025 bola za výkupcu elektriny určená spoločnosť SPP Čítajte viac »