7. apríla 2024

SAKONFERENCIA potvrdila vzrastajúci záujem o koučing vo firmách

Koučing má svoje miesto v rôznych oblastiach pracovného života. Úspešne ho roky využívajú výrobné firmy aj korporácie a stáva sa veľkým trendom aj v malých a stredných firmách na Slovensku. Vyplýva to zo záverov „SAKONFERENCIA“, ktorá svojou účasťou preukázala rastúci záujem profesionálov o koučing a ich dopyt po zdieľaní dobrej praxe iných firiem. Silná účasť na konferencii potvrdia narastajúci záujem …

SAKONFERENCIA potvrdila vzrastajúci záujem o koučing vo firmách Čítajte viac »

22. novembra 2023

Svet práce sa mení: Zamestnanci vyžadujú prácu na diaľku

Cezhraničná práca na diaľku sa stáva bežnou súčasťou pracovného života. Aké kľúčové otázky musia firmy prehodnotiť, aby sa prispôsobili súčasným trendom a požiadavkám na trhu práce? Prinášame vám najnovšie výsledky globálneho KPMG prieskumu, ktorý skúmal prínos a budúcnosť telepráce. Kde sa nachádzame tri roky od začiatku pandémie? Tri roky od pandémie COVID-19 môžeme konštatovať, že pandémia zmenila …

Svet práce sa mení: Zamestnanci vyžadujú prácu na diaľku Čítajte viac »

20. júna 2023

Nezamestnanosť v máji bola 3,9%

Pokles nezamestnanosti pokračoval aj v máji a jej zníženie je čiastočne spôsobené zmenami v oblasti aktivačných prác. Od apríla začali platiť v oblasti aktivačných prác legislatívne zmeny s cieľom zlepšiť efektivitu a adresnosť pri používaní financií na aktivačné práce a zvýšiť motiváciu ľudí bez práce nájsť si zamestnanie. V praxi to znamenalo ukončenie jedného zo spôsobov, akým …

Nezamestnanosť v máji bola 3,9% Čítajte viac »

5. júna 2023

Zamestnanosť SR začiatkom roka neklesla, pribudlo pracujúcich v službách a najmä v Bratislavskom kraji

Počet pracujúcich medziročne mierne vzrástol v 11 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky. Vývoj podporil najmä prírastok pracujúcich v službách dobiehajúcich dopady pandémie. Vo výrobných odvetviach zamestnanosť klesla, čo ovplyvnil najmä pokles v najpočetnejšom odvetví ekonomiky v priemysle. Na slovenskom trhu práce podľa Výberového zisťovania pracovných síl pracovalo v prvom štvrťroku 2023 takmer 2 milióny 580-tisíc osôb. Počet pracujúcich sa medziročne zvýšil …

Zamestnanosť SR začiatkom roka neklesla, pribudlo pracujúcich v službách a najmä v Bratislavskom kraji Čítajte viac »

19. mája 2023

Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce aj vďaka vám a projektom úradov práce

Na trh práce prichádzajú v máji prví tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny im ponúkajú viaceré nástroje pre uľahčenie ich cesty na trh práce. Okrem sprostredkovania širokej ponuky pracovných pozícií a odborného poradenstva, môžu absolventom finančne asistovať pri rozvoji zručností a doplnení vzdelania. Absolventi bez práce nie sú povinní sa na …

Absolventi môžu nájsť uplatnenie na trhu práce aj vďaka vám a projektom úradov práce Čítajte viac »

18. mája 2023

Školenie: Flexibilita pracovného času zamestnancov

Na školení budú vysvetlené možnosti zamestnávateľa v situáciách kedy nemôže prideľovať zamestnancom prácu, pri poklese objednávok, pri obmedzení výroby a pod. Popíšu sa možnosti a riešenia zamestnávateľa, aby na jednej strane neporušoval právne predpisy vo vzťahu k svojim zamestnancom, ale na druhej strane aby obmedzenie / pokles výroby resp. nemožnosť prideľovania práce s náhradou mzdy pre zamestnancov, nespôsobili zamestnávateľovi vážne finančné dôsledky …

Školenie: Flexibilita pracovného času zamestnancov Čítajte viac »