HR/PersonalistikaMotivácia a koučing xa Publikované 7. apríla 2024 zobraziť celý profil

Koučing má svoje miesto v rôznych oblastiach pracovného života. Úspešne ho roky využívajú výrobné firmy aj korporácie a stáva sa veľkým trendom aj v malých a stredných firmách na Slovensku. Vyplýva to zo záverov „SAKONFERENCIA“, ktorá svojou účasťou preukázala rastúci záujem profesionálov o koučing a ich dopyt po zdieľaní dobrej praxe iných firiem.

Silná účasť na konferencii potvrdia narastajúci záujem slovenských HR profesionálov a lídrov o koučing a vysoký dopyt po zdieľaní dobrej praxe iných slovenských firiem. Práve doterajšia dobrá prax spoločností ako Kros, ktorá bola aj generálnym partnerom podujatia, potvrdzuje, že koučing má v slovenských firmách svoje miesto a opodstatnenie. „SAKONFERENCIA nebola prvé podujatie organizované našou asociáciou. Prvý raz sa však o kompletnú organizáciu postarali členovia SAKO. Vďaka tomu sme profesionálne a pútavo sprostredkovali naše koučovacie skúsenosti a inšpirácie takmer 150 účastníkom,“ približuje organizátorka Svatava Havadejová.

www.pexels.com

Nosnou témou prednášok, workshopov aj panelovej diskusie bolo zavedenie a procesovanie koučovacieho prístupu vo firmách, pri vedení a riadení ľudí. „Pozreli sme sa detailne aj na to, ako koučovací prístup pomáha pri výbere či motivácií zamestnancov, ako koučovacím prístupom dokážu vo firmách vyskladať vzdelávací proces či dávať spätnú väzbu,“ približuje organizátor Tomáš Gebe.

Inšpirácie z úspešných projektov

„SAKONFERENCIA“ priniesla reálne a praktické nástroje, tipy a inšpirácie pre každého účastníka v otázkach, ako uchopiť, sprocesovať a využívať koučovací prístup v rôznych fázach životného cyklu zamestnanca. „Panelová diskusia predstavila účastníkom praktické inšpirácie z firiem, v ktorých sa už koučovací prístup využíva. Je potrebné zdôrazniť, že išlo o firmy pôsobiace na Slovensku, ktoré sme vyberali tak, aby boli skúsenosti pre účastníkov čo najrelevantnejšie. Viacero účastníkov nám v rámci spätnej väzby potvrdilo, že práve dobrá prax iných slovenských firiem je prínosná a inšpirujúca, keďže sa s príkladmi vedia dobre stotožniť,” dopĺňa Viera Tatayová, kurátorka SAKONFERENCIE a členka predsedníctva SAKo.

Vysoký záujem zo strany firiem

„Rozhovory s účastníkmi konferencie odhalili, že dopyt po koučingu vo firmách rastie. Otázka udržania talentov, zlepšenia spolupráce či podpora strategických cieľov firmy, ako aj iné firemné výzvy, sú čoraz nástojčivejšie. Tešíme sa, že sme dokázali účastníkom priniesť mnoho inšpirácie,“ hodnotí súčasný dopyt po koučingu Viera Tatayová.

„Veľmi príjemne ma prekvapilo, že konferencia neprebiehala len v teoretickej rovine. Prednášali ľudia, ktorí majú naozaj bohaté skúsenosti, pričom prednášky boli praktické, zážitkové a získané poznatky budem vedieť prakticky okamžite aplikovať do praxe. Samozrejme, prípadné budovanie koučovacej kultúry vo firmeIv si bude vyžadovať čas a možno aj spolupráce s externými koučmi, no množstvo dnes získaných poznatkov budem vedieť využiť už pri bežnej komunikácii s kolegami v tíme, ktorý vediem,“  zhodnotil účastník Ivan Havadej, tímlíder vo firme poskytujúcej telekomunikačné služby.

O SAKo

Počas svojho pôsobenia od roku 2006 vytvorila Slovenská asociácia koučov z koučovania preferovaný spôsob rozvoja potenciálu jednotlivcov, tímov a organizácií.  Za svoje poslanie považuje asociácia najmä podporu rozvoja koučovania na Slovensku, jeho šírenie, zvyšovanie kvality, kultiváciu trhu, pričom dohliada aj na dodržiavanie etických a profesijných štandardov. Členovia SAKo sa podieľajú na budovaní komunity pre ľudí spolupracujúcich na rozvoji umenia, vedy a praxe profesionálneho koučovania, na jeho propagácii a legislatívnej podpore. SAKo spolupracuje aj s Medzinárodnou federáciou koučov (ICF).