DaneDaňové priznanieJednoduché účtovníctvoMzdyOdpisyOdvodyPodvojné účtovníctvoÚčtovnícka poradňaÚčtovníctvo xa Publikované 24. februára 2024 zobraziť celý profil

Máme február a mnohé slovenské spoločnosti nemajú ešte uzavreté rozpočty na aktuálny rok. Podľa odborníka na účtovníctvo a dátové riadenie spoločností ide o častý jav, keďže mnohí majitelia firiem si neuvedomujú dôležitosť dát z účtovníctva pri manažérskom rozhodovaní.

Rozpočty, alebo tzv. budgety

Príprava rozpočtu pre rok 2024 je podľa odborníkov kľúčová pre efektívne riadenie spoločnosti. Napriek tomu, podľa údajov účtovno-poradenskej spoločnosti Bonitax, až 95% nových klientov nemá pripravené rozpočty na nadchádzajúce obdobie. Pritom len na základe správne zostaveného rozpočtu je podľa odborníka na účtovníctvo a dátové riadenie spoločností možné zvýšiť vo vybraných oblastiach efektivitu vynaložených zdrojov až o 30%.

„Na základe rozpočtu sme v jednej reštaurácii dokázali vyhodnotiť, že podiel nákladov na suroviny, ktorý predstavoval 50% z tržieb je možné znížiť na 25%. Jemne sme zvýšili predajné ceny a súčasne vybrali nových dodávateľov, ktorí boli schopní dodávať porovnateľné suroviny za nižšie ceny. Ušetrené prostriedky sme použili na marketing, ktorý pomohol zvýšiť tržby a tým zvýšiť zisk,“ približuje Patrik Kasáš z účtovno -poradenskej spoločnosti Bonitax.

Zdrojom dát je správne vedené účtovníctvo

Základom úspešného rozhodovania je kvalitne vedené účtovníctvo, ktoré verne a pravdivo zobrazuje skutočnosť. Vrcholoví manažéri majú ale často pocit, že účtovník ekonomike spoločnosti nerozumie a spoliehajú sa na vlastné „manažérske“ účtovníctvo, ktoré vo väčšine prípadov vôbec nezodpovedá skutočnosti. Až porovnaním s výstupmi zo skutočného účtovníctva získava manažér relevantné dáta pre rozhodovanie.

„Malí a strední podnikatelia na Slovensku berú účtovníctvo ako povinnosť a neuvedomujú si, že správne vedenie účtovníctva predstavuje základ pre efektívne plánovanie. Na základe výstupov z účtovníctva vie skúsený konzultant pripraviť rozpočet, stanoviť ciele (KPIs) a pravidelne kontrolovať ich plnenie. Ak pri mesačnom odpočte zistí problém, vie pripraviť konkrétne odporúčania manažérom, aby vedeli dynamicky reagovať,“ uzatvára Patrik Kasáš, odborník na účtovníctvo a dátové riadenie spoločnosti.