Trendy a inovácie xa Publikované 26. októbra 2023 zobraziť celý profil

24. a 25. októbra 2023 sa konal v poradí štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie k téme transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023 (COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER), ktorú každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Súčasťou prestížneho podujatia bol aj slávnostný večer, počas ktorého boli ocenení najlepší  inovátori, inovácie a počin v oblasti transferu technológií zo slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií.

JEDINEČNÉ PODUJATIE COINTT2023 s medzinárodnou účasťou vedeckej a podnikateľskej sféry

Dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou aj tento rok poskytlo príležitosť na diskusiu a výmenu informácií medzi vedeckou a podnikateľskou sférou. COINTT 2023 ponúkol hosťom  z radov vedeckovýskumných pracovníkov, akademikov, podnikateľov či zástupcov neziskových organizácií a podnikateľských asociácií naozaj bohatý program. Na dvoch pódiách sa počas dvoch dní vystriedalo 51 vystupujúcich z domova i zo zahraničia so zaujímavými prezentáciami a panelovými diskusiami.

Aktuálny ročník odbornej konferencie COINTT sa zameral na biele miesta v inováciách a transfere technológií na Slovensku. Ide o významné témy, o ktorých je dôležité diskutovať, aby sa na Slovensku neustále zlepšovali podmienky na efektívny transfer technológií z akademického prostredia do praxe.

ODOVZDÁVALI SA AJ VÝZNAMNÉ OCENENIA

Spoznali sme aj mená víťazov jedenásteho ročníka súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023.  Svoje ocenenie si prevzali počas slávnostného večera a pripojili sa tak k 27 oceneným víťazom predchádzajúcich ročníkov.

Z nominácií v troch kategóriách –  INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ, ktoré od 1. apríla do 31. augusta 2023, zasielali zástupcovia slovenských verejných a štátnych vedeckovýskumných inštitúcií, vybrala odborná výberová komisia troch víťazov.

KATEGÓRIA INOVÁCIA

V kategórii INOVÁCIA si ocenenie z rúk Michala Kardoša, výkonného riaditeľa Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku, prevzali prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. a doc. MUDr. Pavol Török, CSc., ktorí zastupovali kolektív pôvodcov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Víťaznou sa stala inovácia: „Zariadenie na umelú ventiláciu pľúc s identifikáciou nehomogenity distribúcie plynov a spôsob riadenia zariadenia pri umelej ventilácii pľúc“.

KATEGÓRIA INOVÁTOR/INOVÁTORKA

Víťazkou v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA sa stala Ing. Nikola Čajová Kantová, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá sa venuje výskumu analýzy palív a redukcie emisií predovšetkým tuhých znečisťujúcich látok v malých zdrojoch tepla. Sošku, ktorá je dielom talentovaných dizajnérov z MEJD studio a diplom jej odovzdal Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

KATEGÓRIA POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIE

„Úspešný transfer technológie: „Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu“ do praxe realizovaný formou prevodu práv“, ktorý zrealizovali zástupcovia Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho Centra transferu technológií, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislava a jeho Centra transferu technológií  a Centra pre transfer technológií na Masarykovej univerzite v Brne, sa stal víťazom v kategórii POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. Zástupcom ocenených univerzít predal sošku a diplom poradca prezidentky SR, Michal Novota.  

Spoluorganizátormi konferencie COINTT 2023 boli Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) a Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR), ktoré združuje sedem verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.