Daňové poradenstvoPoľnohospodárstvoPotravinárstvoSociálna poisťovňaÚčtovníctvoZmeny v legislatíve xa Publikované 8. marca 2024 zobraziť celý profil

Zamestnávatelia, ktorí spadajú do 2 triedy štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE, majú možnosť požiadať o štátnu pomoc potravinára znova od marca 2024 do júna 2024.

Vyhlásenie potravinára za mesiac 032024 je potrebné podať najneskôr do 20. marca 2024.

Termíny na podanie vyhlásenia sú nasledovné:

Marec 2024od 1. marca do 20. marca 2024
Apríl 2024od 1. apríla do 20. apríla 2024
Máj 2024od 1. mája do 20. mája 2024
Jún 2024od 1. júna  do 20. júna 2024
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zoznam zamestnávateľov o ktorých sa rozšíril okruh oprávnených príjemcov

Rozšíril sa okruh zamestnávateľov, ktorí môžu žiadať o štátnu pomoc „potravinára“.

Jedna sa o rozšírenie nasledovných zamestnávateľov, ktorí majú hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 do triedy:

01.13          Pestovanie zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny

01.21          Pestovanie hrozna

01.24          Pestovanie jadrového a kôstkového ovocia

01.25          Pestovanie ostatného stromového a kríkového ovocia a orechov

01.50          Zmiešané hospodárstvo

03.22          Riečna akvakultúra

Zoznam oprávnených zamestnávateľov, ktorí môžu požiadať o štátnu pomoc potravinára

1. NACE A – Poľnohospodárstvo, Lesníctvo a Rybolov (poľnohospodárska prvovýroba)

  • Divízia 01, triedy 01.13, 01.21, 01.24, 01.25, 01.41, 01.42, 01.45, 01.46, 01.47, 01.50
  • Divízia 03, trieda 03.22.

2. NACE C – Priemyselná výroba

  • Divízia 10 – 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.61, 10.71, 10.73, 10.81, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 10.91
  • Divízia 11 – 11.07.