HR/Personalistika xa Publikované 22. novembra 2023 zobraziť celý profil

Cezhraničná práca na diaľku sa stáva bežnou súčasťou pracovného života. Aké kľúčové otázky musia firmy prehodnotiť, aby sa prispôsobili súčasným trendom a požiadavkám na trhu práce? Prinášame vám najnovšie výsledky globálneho KPMG prieskumu, ktorý skúmal prínos a budúcnosť telepráce.

Kde sa nachádzame tri roky od začiatku pandémie?

Tri roky od pandémie COVID-19 môžeme konštatovať, že pandémia zmenila spôsob práce a zrušila tradičný kancelársky model už natrvalo. Zamestnanci si zvykli na istú flexibilitu a o návrate k spôsobu práce spred pandémie vo väčšine odvetví už nemôže byť ani reč.

Mnohé firmy preto vychádzajú zamestnancom v ústrety pri ich požiadavkách o možnosti vykonávať prácu mimo ich bežného pracoviska. Takýto benefit sa už stal dôležitým faktorom pri rozhodovaní zamestnancov, či je pre nich spoločnosť stále atraktívnym zamestnávateľom. Vyplýva to z prieskumu KPMG, ktorého sa zúčastnilo 580 predstaviteľov firiem z 52 krajín.

Čo nás poháňa

Hlavnou hnacou silou je najmä snaha udržať svojich zamestnancov, či prilákať nové talenty. Až 73 % respondentov uvádza, že pociťujú od svojich zamestnancov dopyt po zvýšenej flexibilite. V odvetviach, ktoré čelia nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na trhu, je preto trend umožniť prácu z miesta, ktoré si vyberie zamestnanec, najsilnejší.

Kde sa nachádzame?

Z údajov prieskumu vyplýva, že takmer 90 % opýtaných spoločností naprieč rôznymi sektormi umožňuje zamestnancom flexibilitu na pracovisku. Firmy sa k práci na diaľku stavajú už viac systematicky. V súčasnosti už takmer polovica respondentov zaviedla vo firme pravidlá a normy práce na diaľku a približne štvrtina ich plánuje čoskoro zaviesť.

Čo nás spomaľuje

Väčšina spoločností (82 %) považuje dodržiavanie daňových a právnych predpisov za najväčší problém pri zavádzaní práce na diaľku z inej krajiny. Za druhú najväčšiu prekážku firmy považujú riziko vytvorenia stálej prevádzkarne v cudzej krajine, a teda dodatočné daňové a právne povinnosti.

Okrem výziev súvisiacich s dodržiavaním predpisov respondenti najčastejšie spomínali aj výzvy súvisiace so samotnou implementáciou a správou práce na diaľku. Patrí medzi ne zavedenie spoľahlivých procesov a riadenia tohto typu práce, zaznamenávanie dní strávených v zahraničí či zabezpečenie jasnej komunikácie o bezpečnostných opatreniach a zásadách.

Budúcnosť cezhraničnej práce

  • Udržať si a pritiahnuť šikovných zamestnancov je priorita číslo jedna. Umožnenie práce na diaľku pritom zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu.
  • Spoločnosti sú nútené neustále prispôsobovať svoje interné pravidlá a procesy podľa najnovších trendov. Tvoríme za pochodu.
  • Cezhraničná práca na diaľku sa stáva bežnou predovšetkým vo FinTech odvetviach, ostatné odvetvia vo všeobecnosti napredujú pomalšie.
  • Regulačné prostredie naďalej predstavuje hlavnú výzvu i brzdu. Príslušná legislatíva sa mení a bude sa meniť aj naďalej. Medzinárodné víza pre prácu na diaľku? Rámcová dohoda EÚ k sociálnemu zabezpečeniu? Zmeny v Modelovej zmluve OECD? Harmonizácia a zmena legislatívy však ide pomalšie ako vývoj na trhu práce.