Dane xa Publikované 20. marca 2024 zobraziť celý profil

Termín na podávanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 sa blíži. Keďže v tomto roku pripadá posledný marcový deň na nedeľu a 1. apríl je sviatok, lehota na podanie daňového priznania sa posúva na prvý pracovný deň, ktorým je utorok 2. apríla.

Daňové priznanie musia podávať všetci podnikatelia vrátane živnostníkov. Môžu však požiadať aj o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, a to o tri mesiace. V tom prípade si musia túto zákonnú povinnosť splniť do konca júna.

„V prípade, že súčasťou zdaniteľných príjmov živnostníka sú aj príjmy zo zahraničia, môže si lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť o šesť kalendárnych mesiacov, teda do konca septembra,“ doplnila Jitka Božeková, partnerka poradenskej spoločnosti ATLAS GROUP.

Aká je na tento rok pre nich stanovená minimálna výška odvodov?

Zároveň by mali živnostníci pamätať aj na to, že sa im od januára tohto roku zvýšili odvody do Zdravotnej a Sociálnej poisťovne. „Minimálna výška zdravotných odvodov predstavuje v roku 2024 mesačne 97,80 eur a výška minimálnych odvodov sociálneho poistenia je 216,13 eur,“ vyčíslila Jitka Božeková. Doplnila však, že výška odvodov do Sociálnej poisťovne závisí od toho, aký príjem mal živnostník v predchádzajúcom roku, resp. spred dvoch rokov v prípade zdravotného poistenia. Prvýkrát pritom živnostník začína platiť sociálne odvody až po tom, ako podá prvé daňové priznanie.

Kedy si môže daňovník uplatniť oslobodenie od dane z príjmov?

Živnostník si môže tiež od tohto roku uplatniť oslobodenie od dane z príjmov pri nadobudnutí akcií alebo obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným v súvislosti s jeho činnosťou pre spoločnosť, ktorej akcie alebo podiel získa ako benefit. Musia byť ale splnené podmienky pre oslobodenie. A to, že obchodná spoločnosť nevypláca dividendy odo dňa registrácie a tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Aká je aktuálna výška daňového bonusu na dieťa či výška stravného, ktoré si živnostník môžu uplatniť?

V porovnaní s rokom 2023 nenastala pre živnostníkov žiadna zmena v prípade daňového bonusu na dieťa. „Pri dieťati do 18 rokov zostáva 1680 eur za rok, respektíve 140 eur mesačne. Pri dieťati nad 18 rokov je to 600 eur za rok, teda 50 eur mesačne,“ .

Rovnako ostáva oproti minulému roku nezmenená aj výška stravného. Pri pracovnej ceste od 5 do 12 hodín predstavuje 7,80 eura, minimálna hodnota stravnej poukážky je 5,85 eur a minimálny príspevok na stravu je 3,22 eura. „Tieto výdavky na vlastné stravovanie nie je daňovník povinný preukazovať dokladom o nákupe stravy alebo stravovacej poukážky,“ priblížila Jitka Božeková z Atlas Group. Aká je aktuálna výška daňového bonusu na dieťa či výška stravného, ktoré si živnostník môžu uplatniť?

Od januára tohto roku pritom nastala pre živnostníkov zmena pri posudzovaní stanovenia výšky sadzby pre daň z príjmov. Bude ju však možné uplatniť až za zdaňovacie obdobie od januára 2024, teda až v roku 2025. Ak teda zdaniteľné príjmy z podnikania fyzických osôb nepresiahnu v roku 2024 sumu 60 000 eur, sadzba dane bude 15 %. Pri príjmoch nad 60 000 eur bude sadzba dane z príjmov 19 %, respektíve 25 %.

Chceš vedieť viac? Prípadne si odborník na tému dane, účtovníctvo a mzdy? Kontaktuj nás: info@podnikatelskecentrum.sk