eKasaÚčtovníctvo xa Publikované 11. júla 2017 zobraziť celý profil

Používate vo svojej virtuálnej pokladnici alebo elektronickej pokladnici položku „doplnkový tovar“, „ostatné služby“ alebo nepoužívate dĺžne a mäkčene? Pripravte si minimálne 100  € na pokutu.

Podľa § 8 ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. Označenie tovaru alebo služby musí byť v registračnej pokladnici vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo služby.

To znamená, že ak predávate len jeden druh medu, na pokladničnom bločku môžete mať „med“.

Ak však predávate rôzne druhy medu v rôznych baleniach a od viacerých výrobcov, na doklade musí byť uvedené „med lesný 500 ml Apimed“. Ak by sa vám takýto dlhý názov nevmestil do pokladnice, môžete použiť skratku. Zdôrazňujem, že používanie diakritiky v názvoch položiek je na registračnej pokladnici povinné. Názov položky musíte zvoliť tak, aby ste boli schopní len podľa názvu konkrétne určiť, aký tovar si zákazník kúpil.

Presným názvom dodržujete zákon a tiež chránite sami seba pred neoprávnenými reklamáciami na tovar, ktorý zákazník u vás ani nekúpil.

Stanovisko Finančnej správy

Podľa §  4 ods.2 písm.b) tretieho bodu zákona č. 289/2008 Z.z. pokladnica má umožňovať vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok. Z uvedeného vyplýva, že pokladničný doklad by mal obsahovať všetky znaky slovenskej abecedy ako aj interpunkčné znamienka, a to nielen pri údajoch uvedených vo fiskálnej pamäti (napr. obchodné meno) ale aj pri všetkých ostatných údajoch na pokladničnom doklade, vrátane označenia tovaru alebo služieb.