30. mája 2024

Svetový deň bez tabaku 2024

Pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku 2024 (31.05.2024) pod záštitou hlavného hygienika SR Tatiany Červeňovej majú odborníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) naplánované prednášky, besedy, interaktívne diskusie či workshopy na desiatkach základných a stredných škôl po celom Slovensku. Osvetové aktivity zamerané na prevenciu závislosti od nikotínu však realizujú aj priebežne počas celého roka. Navyše, vybrané …

Svetový deň bez tabaku 2024 Čítajte viac »

9. mája 2024

DEŇ MATIEK: Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je dôležitá

Nikto by si nemal vyberať medzi kariérou a rodinou. A materská dovolenka nemá znamenať, že by sa ženy mali vzdať svojej kariéry. Spoločnosť Mars, ktorá vychádza zo svojho zámeru podporovať inkluzívny a rozmanitý svet, si uvedomuje jedinečné výzvy, ktorým matky čelia pri zlaďovaní profesijných a osobných povinností a chce pri príležitosti Medzinárodného dňa matiek slúžiť …

DEŇ MATIEK: Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je dôležitá Čítajte viac »

30. apríla 2024

Tržby firiem rástli, ale zisk sa prepadol o vyše desatinu. Ako sa darilo podnikom v roku 2023?

Minulý rok bol pre slovenské firmy menej úspešným ako rok 2022. Síce spoločnostiam medziročne podrástli tržby a mierne klesli náklady na spotrebovaný tovar a energie, avšak čistý zisk sa im napriek tomu znížil. V analýze sa podrobnejšie zaoberáme výsledkami firiem, ktoré podali daňové priznanie za rok 2023 v riadnom termíne do 2. 4. 2024. K 29.4.2024 podalo účtovnú závierku celkovo 146 450 …

Tržby firiem rástli, ale zisk sa prepadol o vyše desatinu. Ako sa darilo podnikom v roku 2023? Čítajte viac »

14. marca 2024

Najčastejšie chyby pri ukončení pracovného pomeru

Viete, aké sú najčastejšie chyby pri ukončení pracovného pomeru? V tomto článku uvádzame 5 najčastejších dôvodov neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. Dnes s odborníkmi z KPMG Slovensko s.r.o. Zákonník práce je založený na princípe ochrany postavenia zamestnancov ako slabšej strany zmluvného vzťahu. Z tohto dôvodu je preto možné ukončiť pracovný pomer zo strany zamestnávateľa len …

Najčastejšie chyby pri ukončení pracovného pomeru Čítajte viac »

27. februára 2024

Veľké firmy sa musia pripravovať na ESG reporty. Časť firiem sa však tejto povinnosti vyhne

Firmy, ktoré musia začať od roku 2025 zverejňovať ESG report, budú mať tiež povinnosť auditovať každý report nezávislým audítorom. Určuje to európska smernica CSRD o ESG reportingu (oficiálne označenie: Vykazovanie informácií o udržateľnosti), ktorá sa do slovenskej legislatívy transponuje cez novelu zákona o č. 431/2002 o účtovníctve (MPK k novele sa ukončilo 3.11.2023 a novela čaká od …

Veľké firmy sa musia pripravovať na ESG reporty. Časť firiem sa však tejto povinnosti vyhne Čítajte viac »