Automobil v podnikaníÚčtovníctvo xa Publikované 13. augusta 2023 zobraziť celý profil

Od 01. júla 2023 sa zmenila výška základnej náhrady za každý 1 km

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ustanovuje na základe Opatrenia č. 247/2023 Z.z. z 27.júna 2023:

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy sa od 01.07.2023 mení nasledovne:

pre vozidlá a trojkolky              0,07 €na 1/km
 
pre osobné cestné motorové vozidlá              0,25 €na 1/km

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 88/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Zdroj: www.slov-lex.sk