Manažment xa Publikované 14. decembra 2023 zobraziť celý profil

Outsourcing je v dnešnej dobe už etablovanou stratégiou, ktorá umožňuje firmám efektívnejšie riadenie a optimalizovanie procesov. Aké sú však trendy tohto roku? Okrem tradičného záujmu o marketing a IT technológie stúpa dopyt aj po správe budov a logistike. V porovnaní s minulým rokom je možné vo všetkých oblastiach pozorovať strmý skok dopytu po službách s umelou inteligenciou. Zároveň rastie záujem o multisourcing, v prípade ktorého sa využíva viacero externých dodávateľov. Outsourcing nie je len o úspore času a peňazí, firmám môže priniesť konkurenčnú výhodu a zároveň pomôcť interným zamestnancom.

IT oblasť tradične vedie

Okrem klasických IT procesov získava stále väčšiu popularitu outsourcing najnovších technických inovácií, akými je IoT, rozšírená realita či Blockchain. Tieto technológie prinášajú firmám výhody v podobe optimalizácie databázy, zefektívňovanie procesov, zvýšenia kyberbezpečnosti. Okrem toho nie sú potrebné časovo náročné a často i drahé IT školenia zamestnancov a následná interná implementácia systémov. Práve kvôli tomu je v prípade outsourcingu potrebné mať na pamäti investičné riziká. Tie hrozia primárne vtedy, keď firma nedokáže zaručiť úspešnú implementáciu technologických riešení.

Správa budov bez starostí

V priebehu posledných rokov je veľmi obľúbenou oblasťou outsourcingu aj celková správa budov, hlavne integrovaný facility management. Či už ide o zabezpečenie objektov, upratovanie, údržbu, ale aj optimalizáciu procesov. „Outsourcovanie v oblasti správy budov poskytuje okrem úspory, flexibilné a spoľahlivé služby, vrátane vyškolených profesionálov, ktorí zaistia vysokú úroveň technickej údržby, servis, plánovanie a riešenie prípadných rizík,“ vraví Peter Kozáček, country manažér M2C Slovakia, ktorá ponúka najmodernejšie technológie v rámci facility manažmente. S rozšírením umelej inteligencie sa zvýšil dopyt o tieto služby. „Najväčší záujem je o video analytiku, ktorá slúži ako nadstavba pre klasický bezpečnostný kamerový systém. Zásadnou výhodou je schopnosť trasovania skupín a jednotlivcov na úrovni celého predajného priestoru,“ uvádza Kozáček.

Outsourcing rastie aj u malých firiem

Zaujímavosťou je, že každým rokom pribúda aj medzi menšími a strednými firmami využitie outsourcingu upratovacích služieb. „Naši klienti si v prípade tejto služby chvália odpadnutie záťaže spojenej s organizačnými povinnosťami, no najmä časovú flexibilitu,“ popisuje Patrik Zúrik, obchodný riaditeľ M2C Slovakia. Samozrejmosťou býva zaistenie upratovania mimo pracovnú dobu, vďaka čomu zamestnanci nie sú rušení pri práci.

Externá spolupráca v online svete

Aj keď si slovenské firmy vo väčšine prípadov ponechávajú strategické marketingové plánovanie v internej réžii, veľké množstvo z nich využíva outsourcing hlavne pre činnosti ako je grafický design či copywriting. Ďalšími externými oblasťami býva branding, správa sociálnych sietí, content a email marketing, vrátane blogov a video obsahu.

„V dnešnom rýchle sa rozvíjajúcom digitálnom svete je externá spolupráca v online marketingu kľúčovým faktorom pre konkurencieschopnosť firiem. Pracujem s rôznymi klientmi a na rôznych projektoch, čo mi umožňuje získavať rôznorodé skúsenosti a perspektívy. Presne to prináša nové nápady a inovácie do marketingu jednotlivých firiem. Za jednu z hlavných výhod outsourcingu v online marketingu považujem prístup k odborným znalostiam a skúsenostiam, ktoré by boli interne vo firme náročné alebo drahé. Získate tým prístup k najnovším nástrojom a technológiám bez potreby investovania do ich nákupu a školenia interného tímu. Spolupráca umožňuje zostať flexibilný a rýchle reagovať na nové trendy vo svete online.“ hovorí špecialista online marketingu Pavel Licinberk.

Kríza zvýšila dopyt po skladoch

Neklesá ani záujem o outsourcing logistiky a ani dopyt po skladoch. Kríza, ktorá pretrváva od epidémie covidu, spôsobila vo firmách škrty a tým aj hľadanie úspornejších riešení. „Outsourcing skladu je výhodný aj pre stredné firmy, keďže sa náklady rozložia medzi viacero firiem. Eliminujú sa  náklady spojené s vlastnými priestormi a taktiež potreba vlastného personálu pre dohľad a obsluhu,“ vysvetľuje Patrik Zúrik, obchodný riaditeľ M2C Slovakia. Rovnako rastie dopyt po komplexných logistických službách, k čomu prispel Brexit a následne aj začiatok vojny na Ukrajine, kvôli ktorej sa výrazne skomplikovala situácia s transportnými cestami. Výhodou komplexného outsourcingu logistiky je zaistenie prepravy po celom svete vrátane colného odbavenia, skladovania, repackagingu a ďalších činností.

Trend budúceho roku: Multisourcing

Multisourcing je na Slovensku zatiaľ mladšou disciplínou, pre firmy ale môže byť sofistikovaným pomocníkom pre ich ďalší rozvoj a postavenie na trhu. V praxi znamená rozdelenie oblasti outsourcingu na jednotlivé menšie segmenty, ktoré zastrešuje viacero externých špecializovaných dodávateľov. Tie sa následne delia o náklady, zisk ale i zodpovednosť. Tento systém však vyžaduje vytvorenie širšieho riadiaceho rámca pre sourcing a zaistenia synergického fungovania všetkých segmentov.