PodnikaniePrávna poradňaRemesláSociálna poisťovňa xa Publikované 20. júna 2024 zobraziť celý profil

Bývate v pohraničí a pracujete z vášho bydliska v inej krajine ako je sídlo vášho zamestnávateľa? Koniec prechodného obdobia sa blíži.

Ak pracujete z inej krajiny EÚ ako je krajina, v ktorej ste sociálne a zdravotne poistený, v zahraničí svoje sociálne poistenie preukazujete A1 certifikátom o uplatniteľnej legislatíve.

Certifikát A1 je potrebný nie len pri vyslaniach či služobných cestách v členských štátoch EÚ, ale aj pri práci zo svojho bydliska v inej krajine, ako je krajina vášho zamestnávateľa (tzv. telepráci).

V prípade, že pracujete z krajiny bydliska viac ako 25% vášho pracovného času (napr. 2 dni do týždňa), podľa pravidiel EÚ by ste mali prispievať do sociálneho a zdravotného poistenia v krajine bydliska. V takomto prípade by ste mali byť povinne sociálne a zdravotne poistený v krajine bydliska aj napriek tomu, že váš zamestnávateľ má sídlo v inej EÚ krajine.

V júli 2023 podpísalo 18 krajín EÚ Rámcovú dohodu, v ktorej zvýšilo hranicu z 25% na menej ako 50%. Čo sa týka nás a našich susedov, Slovensko, Česko, Poľsko aj Rakúsko k Rámcovej dohode pristúpili, Maďarsko zatiaľ dohodu neuplatňuje. V prípade, že pracujete viac ako 25% a menej ako 50% z krajiny bydliska napr. z Rakúska alebo Česka a prajete si ostať poistený v SR, kde máte zamestnávateľa, je potrebné podať žiadosť o výnimku. Rovnako je potrebné podať žiadosť aj v prípade, ak máte rakúskeho zamestnávateľa a pracujete z vášho bydliska v SR.

Ak ste žiadosť ešte nepodali a pracujete tak už dlhšie obdobie, obdobie od júla 2023 je možné pokryť iba žiadosťou, ktorú podáte do 30. júna 2024. Týmto dátumom sa končí prechodné obdobie a spätne nebudete vedieť pokryť viac ako 3-mesačné obdobie. Ak tak neurobíte do 30. júna 2024, hrozí vám presun do sociálneho a zdravotného poistenia v inej krajine a pokuty pre vás i vášho zamestnávateľa.

Príklad:

  1. Bývate v Rakúsku a pre slovenského zamestnávateľa dlhodobo pracujete 2 dni v týždni zo svojho bydliska v Rakúsku? Zamestnávateľ platí vaše poistenie v SR. V tomto prípade práca z inej krajiny je nad 25% a zároveň pod 50% a Rámcovú dohodu možno uplatniť. Aby ste ostali poistený v SR, žiadosť je potrebné podať najneskôr do 30. júna 2024.
  2. Bývate v SR a pre vášho rakúskeho zamestnávateľa dlhodobo pracujete 3 a viac dní do týždňa z bydliska v SR? Ak zamestnávateľ prispieva do rakúskeho systému a vy pracujete nad 50% pracovného času zo SR, je pravdepodobné, že toto nastavenie nie v súlade s EÚ legislatívou. V prípade Maďarska by táto hranica nebola 50%, ale len 25% nakoľko Maďarsko k Rámcovej dohode nepristúpilo.

Podmienky pre určovanie legislatívy sú pomerne zložité a krajiny budú ich dodržiavanie kontrolovať.

Zdroj: KPMG Slovensko