Investovanie Globálna revolúcia umelej inteligencie v ekonomike a investičných stratégiáchxa Publikované 13. septembra 2023 zobraziť celý profil

Federálna rezervná banka v Atlante má vynikajúci nástroj na sledovanie dynamiky HDP v reálnom čase – v anglickom originále GDP Now. Najnovšie údaje tohto ukazovateľa, zverejnené 1. septembra, zaznamenali fenomenálny rast reálneho HDP v Spojených štátoch – 5,6 % v ekonomike s hodnotou 25,5 bilióna dolárov. HDP Now sa môže líšiť od skutočných štatistík: ide o prognózu založenú na mnohých makroekonomických parametroch.

A napriek tomu poukazuje na to, že v súčasnosti nič nesignalizuje recesiu.

Globálnu revolúcia umelej inteligencie v ekonomike a investičných stratégiách analyzuje Timur Turlov, generálny riaditeľ spoločnosti Freedom Holding Corp. a zakladateľ spoločnosti Freedom Finance Europe.

Viete čo je Jevonsov paradox?

V ekonomike môže byť obtiažne čokoľvek presne predpovedať, pretože jedným z hlavných prvkov hospodárskej aktivity sú ľudia a ich správanie, často iracionálne. Život je totiž plný paradoxov. Napríklad paradox šetrenia: ak človek v čase krízy šetrí na rozdiel od míňania, dopyt klesá, čo vedie k nižším mzdám a ďalšiemu hospodárskemu poklesu. Medzi zákonitosti, ktoré pozitívne ovplyvňujú produktivitu a hospodársky rast, patrí Jevonsov paradox: ak technologický pokrok zefektívňuje niektoré zdroje, môže to viesť k zvýšeniu ich spotreby namiesto poklesu. Táto myšlienka obsahuje odpoveď na hlavnú otázku roka: pomôže zavedenie chatbota s prvkami umelej inteligencie hospodárskemu rozvoju alebo naopak?

Príklad Jevonsovho paradoxu: spotreba uhlia v 19. st.

Príkladom Jevonsovho paradoxu v praxi je príbeh spotreby uhlia v 19. storočí: čoraz efektívnejšie využívanie tejto suroviny viedlo k nárastu jej využívania v rôznych odvetviach. Táto koncepcia sa odrazila aj v rozvoji špičkových technológií. Keď IBM v 60. rokoch 20. storočia inzerovala svoju elektronickú kalkulačku, tvrdila, že dokáže nahradiť 150 inžinierov. V dôsledku nástupu nových počítačových technológií sa produktivita len zvýšila a dopyt po inžinieroch sa zintenzívnil. Zmenila sa však zložitosť problémov a kvalita riešení. Reči o tom, že umelá inteligencia pripraví ľudí o prácu a spôsobí hospodársku stagnáciu, preto nemajú pevný základ na podporu tohto tvrdenia. Naopak, chatboty založené na umelej inteligencii pomôžu zvýšiť efektivitu podnikov. To si bude vyžadovať čoraz viac mikročipov pre dátové centrá a technológie založené na AI, ktoré bude využívať čoraz viac odborníkov v rôznych oblastiach.

Firemný zamestnanec sotva dokáže zostrojiť počítač alebo vytvoriť operačný systém, ale oboje používa na čo najrýchlejšie a najefektívnejšie riešenie svojich každodenných úloh a problémov. Preto má zmysel zdôrazňovať tento trend už dnes, pretože kvalitatívna zmena v technológii umelej inteligencie bude trvať desaťročia. Pri výbere dlhodobej investičnej stratégie sa dnes nezaobídete bez spoločností súvisiacich s AI. V tomto smere je spoločnosť NVIDIA celkom schopná konkurovať spoločnosti Apple (AAPL) v pretekoch o 10 miliárd dolárov kapitalizácie. Investovanie do tejto oblasti možno v súčasnosti prirovnať k investovaniu do spoločností Cisco (CSCO) alebo Amazon (AMZN) na vrchole dot-com krízy: ich akcie si zachovávajú veľmi vysoký potenciál rastu v horizonte 20 až 30 rokov.

Dnes s: Timurom Turlovom z Freedom Finance Europe