BezpečnosťEkonomikaManažmentSlovensko xa Publikované 4. septembra 2018 zobraziť celý profil

Ministerstvo financií SR (MF SR) plánuje v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní vyhlásiť verejnú súťaž na produkty Talend. V rámci verejnej správy je platforma Talend plánovaná na nasadenie prostredníctvom služby verejného cloudu, poskytujúceho platformu Talend ako PaaS-ovú službu (platforma ako služba).

V rámci poskytovanej PaaS služby si ju budú môcť jednotlivé organizácie nainštalovať, zakomponovať do svojich agendových systémov a tým efektívne využiť už existujúce riešenie, ktoré je integrované na všetky dostupné referenčné registre.
Ministerstvo financií SR z titulu centrálnej obstarávacej organizácie zabezpečí licencovanie produktov Talend pre súčasné potreby, PaaS a vytvorí rámec aj pre pripravované projekty, ktoré budú využívať túto platformu. Centralizácia tohto riešenia je ďalším míľnikom v oblasti centralizácie licencií a dáva priestor pre efektívny a hospodárny nákup produktov Talend vo verejnej správe.

Finančný rámec rámcovej zmluvy v trvaní jedného roka bol stanovený na 1 206 000 €. Rámcovú zmluvu MF SR uzavrie s úspešným uchádzačom, ktorý predloží v ponuke najnižšiu cenu.

zdroj: MF SR