PR správy xa Publikované 14. augusta 2023 zobraziť celý profil

Inflácia za mesiac júl dosiahla úrovne 9,7 % medziročne. Takéto hodnoty boli naposledy zaznamenané vo februári 2022. Medzimesačne nám index spotrebiteľských cien dokonca klesol o 0,3 %, kedy najväčším prínosom do tohto vývoja bol pokles cien potravín o 0,7 %. Ceny medzimesačne klesali už dokonca v 4 z 12 segmentov. V akých sekciách ceny klesli a naopak stúpli?

Akých segmentov sa inflácia týka?

Jednalo sa hlavne o segmenty bývania a energií, potravín, ale taktiež ceny klesajú aj v sekcii rekreácie a kultúry a v sekcii oblečenia a obuvi. Spotrebiteľské ceny v doprave už opäť rastú o 1,2 % medzimesačne, čo je spôsobené hlavne výrazným rastom pohonných hmôt na čerpacích staniciach. Výrazne rástli aj ceny alkoholických nápojov a tabaku o 1,5 %. 

Medziročne nám však ešte stále spotrebiteľský kôš rastie vo všetkých 12 segmentoch. Ceny potravín a nápojov pôsobia dezinflačne už 4 mesiace po sebe a rastú už len o 16,5 % medziročne, oproti 18,9 % v minulom mesiaci. Sekcia bývania a energií už poklesla na úroveň 8,4 %, teda na najnižšiu hodnotu od decembra 2021. Bázický efekt pri sekcii dopravy už postupne mizne, kedy pokles cien v tejto sekcii je len na úrovni 3,9 % medziročne, oproti 5,1 % za mesiac jún. Zrušenie koncesionárskych poplatkov vplývalo na sekciu rekreácie a kultúry, ktorá dosahovala už len 4,7 % medziročne, oproti 8,7 % v minulom mesiaci a spôsobilo to pokles do celkovej inflácie na úrovni 0,3 %. To znamená že bez zrušenia tohoto poplatku by sme stále mohli vidieť infláciu na úrovni 10 % medziročne.

Jadrová inflácia, teda inflácia po očistení regulovaných cien ako sú ceny energií, dosahovala 10,6 %. Po očistení vplyvu cien potravín tak dostávame čistú infláciu, ktorá dosahovala stále vysokých úrovní 8,7 %.

Prehľad pre vás aj tentokrát pripravil Marek Nemky, analytik XTB