OdvodyPotravinárstvo xa Publikované 14. januára 2024 zobraziť celý profil

Ako nás informovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, vláda podporí poľnohospodárov aj naďalej, a to až do júna 2024. A rozšírila okruh pre úľavu aj pre pestovateľov zeleniny a ovocia.

Pestovatelia ovocia a zeleniny sa dostali totiž do zoznamu odvetví, na ktoré sa bude do 30. júna 2024 vzťahovať odvodová úľava. O predĺžení možnosti poberať odvodové úľavy firiem na svojich zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárstve v stredu rozhodla vláda SR. Ministri zároveň aj rozšírili zoznam odvetví, ktorých sa táto úľava bude po novom týkať. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora tento krok označila ako kľúčový pre udržanie konkurencieschopnosti domáceho agropotravinárstva.

Foto: pexels.com

Nižšie odvody štátu pre poľnohospodárov

Namiesto stagnácie, stabilizácia a rozvoj – takto hodnotia pestovatelia takzvaných špeciálnych plodín rozhodnutie vlády SR. Od prvého februára už budú môcť teda aj slovenskí zeleninári, ovocinári spolu s firmami pôsobiacimi v ďalších oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva a riečnej akvakultúry  platiť štátu nižšie odvody za zamestnancov.

Na základe návrhu zákona o sociálnom poistení zamestnávateľ nebude povinný za obdobie od 1. februára 2024 do 30. júna 2024 zaplatiť za každého zamestnanca poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na financovanie podpory a poistné do rezervného fondu solidarity z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac v sume 750 eur.

„Rozhodnutie vlády vnímam ako jedno z dôležitých podporných opatrení pre našich poľnohospodárov a potravinárov. Z doterajších krokov je evidentné, že poľnohospodárstvo a potravinárstvo je pre ňu prioritou, čomu sa tešíme. Toto opatrenie prispeje k stabilizácii a spestreniu samotnej výroby potravín a rovnako aj k zmierneniu tlaku na ceny potravín. Verím, že pestovateľov a chovateľov odvodové úľavy dostatočne presvedčia o tom, aby neznižovali počty pracovníkov v snahe udržať výrobu pri vysokých nárokoch na ľudskú prácu,“ zhodnotil predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Ovocinári u nás potrebujú podporu a pomoc

Vysoké náklady na ľudskú prácu sú obzvlášť vypuklé najmä v ovocinárstve, kde cena ľudskej práce predstavuje až 60% z celkovej nákladovej položky na vypestované ovocie.

„Akékoľvek poskytnutie úľavy je pre ovocinárov významným krokom. Predpokladám, že pestovatelia ušetrené financie investujú do modernizácie výroby, na nákup rôznych strojov, ktoré im zjednodušia prácu v sadoch pri zbere a prebierke ovocia,“ dodáva Marián Varga, predseda ovocinárskej únie Slovenska (únia je členom SPPK).

Odvodová úľava sa od 1. februára bude vzťahovať na zamestnávateľov pôsobiacich v oblasti pestovania zeleniny a melónov, koreňovej a hľuzovej zeleniny, pestovania hrozna, ovocia a orechov. Nárok na úľavy majú aj chovatelia hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ošípaných, hydiny, firmy s tzv. zmiešaným hospodárstvom, riečnou akvakultúrou a potravinárske podniky. Informovala nás Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.

Máš tip na článok? Napíš nám! info@podnikatelskecentrum.sk