Slovensko xa Publikované 16. februára 2024 zobraziť celý profil

Slovensko dlhodobo zápasí s nedostatkom lekárov, učiteľov a IT odborníkov. Chýba ale mnoho ďalších profesií, sú to napríklad remeselníci a operátori strojov, zhánka je ale napríklad aj po zamestnancoch v logistike.

Chýbajú lekári aj IT-čkári

Nedostatok lekárov a zdravotníckych špecialistov je na Slovensku frekventovaná téma. Hoci je na Slovensku menej lekárov ako v Česku alebo Nemecku, situácia je lepšia ako napríklad v Maďarsku.

V posledných rokoch sa síce zvýšili počty medikov, jedná sa ale často o cudzincov, ktorí si štúdium platia sami. Analytici Rady pre rozpočtovú zodpovednosť tvrdia, že je nutné postupne a konzistentne navyšovať počty študentov na medicínach. Celkový počet lekárov sa totiž síce zvyšuje, ale rast nie je dostatočný.

„Tento rast však nebude stačiť na zachovanie súčasnej úrovne starostlivosti o starnúcu populáciu. Na dosiahnutie tejto úrovne treba dlhodobo zvýšiť počet lekárov o 4 percentá oproti aktuálnemu trendu. To je možné dosiahnuť zmenou politiky lekárskych fakúlt,“ hovoria analytici. Prestížny vysokoškolský odbor sa na Slovensku dá vyštudovať v Bratislave, Košiciach alebo Martine.

Potreba budú odborníci na logistiku aj AI

Logistika a preprava tovaru v rámci dodávateľských reťazcov je odbor, ktorý funguje ako krvný obeh spoločnosti. Len vďaka nemu máme takmer okamžite k dispozícii najrôznejšie druhy tovaru z rôznych kútov zeme.

V rámci cestnej prepravy sú potrební predovšetkým vodiči kamiónov, zhánka je ale aj po vysokoškolsky vzdelaných odborníkoch. „Na pozície, ktoré sa venujú napríklad plánovaniu a koordinácii prepravy potrebujeme ľudí kvalitne vzdelaných v odbore. Typicky sú to absolventi odboru logistika,“ vraví generálny riaditeľ spoločnosti Raben Logistics Česko a Slovensko.

Vďaka pokračujúcemu rozvoju medzinárodného obchodu a e-commerce logistika ako odbor stále viac naberá na význame – obchod, doprava a skladovanie tvorí až 15 % celosvetového HDP.

Pre štúdium logistiky existuje niekoľko možností, jednou z nich odbor podniková logistika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, alternatívou je napríklad odbor dopravná technika a logistika na Technickej univerzite v Košiciach, dopravné služby a logistika na Žilinskej univerzite alebo odbor logistika na Vysokej škole logistiky v Bratislave.

V Rabene sa venujeme preprave rôznych druhov tovaru vrátane čerstvých potravín naprieč pätnástimi európskymi krajinami. K presnému a včasnému pohybu tak veľkých objemov nákladu sú potrební kvalifikovaní profesionáli, stále viac a viac hľadáme expertov na prácu s rôznymi softvérovými riešeniami alebo aj AI,“ vysvetľuje Jakub Trnka.

Dopyt rastie aj po it-čkároch, škola im dá potrebný základ

Práve odborníkov pracujúcich na poli výpočtovej technológie má Slovensko dlhodobo nedostatok, nielen v logistike, ale vo všeobecnosti. Niektoré dôležité pozície majú problém obsadiť aj firmy ako Microsoft, AVG alebo IBM. Možností na štúdium je pritom veľa, informatikou sa zaoberá celý rad vysokých škôl od Bratislavy cez Nitru až po Košice alebo Ružomberok.

Problémy s podstavom IT odborníkov môžu vyriešiť rekvalifikácie a čiastočne aj pomoc z cudziny, podobne ako pri lekárskych odboroch. „Podarilo sa nám dostať na Slovensko desiatky šikovných študentov IT z Ukrajiny, pracujeme na príchode moldavských ‚itečkárov‘. Avšak štát nám s tým pomáha len v obmedzenej miere, chýba systémová podpora podobných projektov,“ uviedol prezident IT Asociaci Slovenska (ITAS) Emil Fitoš.