Daňové priznanie xa Publikované 2. decembra 2023 zobraziť celý profil

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznámením 372/2023 Z.z. oznámilo nové sadzby minimálnej mzdy pre roky 2024. Pripravili sme krátky prierez najdôležitejšími veličinami pre rok 2024.

*  nižšie sadzby sa môžu dohodnúť v kolektívnej zmluve, alebo ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31.12. predchádzajúceho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov 

Taktiež sa menia ďalšie sadzby, ktoré zaujímajú nielen SZČO, ale aj všetkých ostatných daňovníkov. Zvyšuje sa výška nezdaniteľnej časti základu dane. V tabuľke je prierez najdôležitejších veličín, potrebných pri tvorbe daňového priznania, ročného zúčtovania, alebo len pri finančnom plánovaní.

https://podnikatelskecentrum.sk/podujatia/