DaneDaňové poradenstvoDaňové priznanie xa Publikované 21. apríla 2024 zobraziť celý profil

V tomto roku podávali malé a stredné podniky daňové priznanie posledný raz bez toho, aby museli zohľadňovať daňové licencie. Tie síce štát od januára tohto roka zaviedol, ale týkajú sa až príjmov za rok 2024. Do praxe ich teda firmy budú musieť aplikovať v budúcom roku, keď budú zdaňovať tohtoročné príjmy.

Takzvanými daňovými licenciami sa zavádzajú pre podniky minimálne dane, ktoré sú odvodené od ich výnosov. Platiť ich tak musia aj firmy, ktoré sú v strate, vysvetlila Jitka Božeková, partnerka poradenskej spoločnosti ATLAS GROUP.

Podnik, ktorý dosiahne zdaniteľné výnosy neprevyšujúce 50 000 eur, zaplatí minimálnu daň 340 eur, firmy s výnosmi od 50 000 eur neprevyšujúcimi 250 000 eur budú mať minimálnu daň 960 eur. Pri výnosoch od 250 000 eur neprevyšujúcich 500 000 eur to bude 1920 eur a nad hranicou 500 000 eur je to 3840 eur.

Naposledy boli daňové licencie zavedené v rokoch 2014-2017. Aktuálne sa majú dotknúť približne 200-tisíc subjektov.

Zmeny sadzby dane z príjmov

Rovnako od januára tohto roku začali platiť zmeny aj pri stanovovaní výšky sadzby dane z príjmov. Podniky si ich však budú môcť uplatniť až v budúcom roku pri zdaňovaní tohtoročných príjmov. Ak teda zdaniteľné príjmy nepresiahnu hranicu 60 000 eur, sadzba dane z príjmov bude 15 %. Pri príjmoch nad touto hranicou bude sadzba 21% pre právnické osoby, prípadne sadzba 19, respektíve 25 % pre fyzické osoby. Zároveň sa zvýšila hranica príjmov pri posudzovaní podmienok pre získanie štatútu mikrodaňovníka z pôvodných 49 790 eur na 60 000 eur.

Pre príjmy dosiahnuté od januára tohto roka platí aj zvýšenie dane pri vyplatení dividend, čiže podielov na zisku. Firmy sú po novom pri vyplatení príjmov z dividend povinné vykonať zrážku so sadzbou dane z príjmov vo výške 10 %.

Pre niektoré právnické osoby sa v tomto roku tiež zvýšila aj suma príjmov, ktoré sú oslobodené od dane z príjmu v prípade reklamy na charitatívne účely. Z pôvodných 20 000 eur stúpla na 30 000 eur. Toto oslobodenie príjmov si môžu uplatniť len občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy či neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Na podanie daňového priznania mali malé a stredné podniky čas do 2. apríla. Tie, ktoré tak neurobili, mali možnosť podať žiadosť o odklad podania do konca júna.

Dnes komentovala odborníčka z Atlas Group Jitka Božeková.