Motivácia a koučing xa Publikované 16. septembra 2023 zobraziť celý profil

Poznáte biznis etiketu? Viete, aký je dôležitý prvý dojem? Čo všetko nám môže napovedať nielen verbálne ale aj neverbálne správanie?

Prvý dojem

Áno, je to prvých 4- 90 sekúnd! Čo všetko tvorí prvý dojem?

  • 55 % vzhľad
  • 38 % hlas
  • 7 % vyjadrovanie

Prvý dojem to je zrak, to ako a kde sa dívame! Je to sluch, to či a ako počúvame. Je to hmat! To je to, ako podávame ruku. A v neposlednom rade čuch! Pekne, ale nie príliš voňať! Áno, toto všetko je prvý dojem.

Foto: pexels.com

VERBÁLNA KOMUNIKÁCIA

Je to AKTÍVNE počúvanie. A čo je to aktívne, resp. pozorné počúvanie? Je to počúvanie očami, ústami, ušami srdcom a rukami. Čo je obchodný pohľad? Je to rovina očí – tretie oko (čelo, nos, ústa) a postavenie brady. Rovina úst je vo verbálnej komunikácii dôležitá. Pozor, ale patrí mi len 20%! Základom v biznis etikete, nikdy nepoužívať vulgarizmy! Neskáčem partnerovi do reči. Aby sme mohli používať slová, ktoré sú perlami, musím VEĽA ČÍTAŤ! Áno v biznise je to dôležité. Odporúča sa čítať aspoň 1 hod. denne.

Čo je to rovina uší? Parafrázujem svojho partnera. Dávam najavo, že ho aktívne počúvam. Napr. „ako si ty pred chvíľou naznačil, páči sa mi to….“

Čo je rovina srdca vo verbálnej komunikácii? Nezhadzujem svojho partnera. Dávam najavo svoju ľudskosť. Som to ja, kto má srdce na správnom mieste, tzv. som poslom dobrých správ.

Rovina rúk vo verbálnej komunikácii je tiež dôležitý prvok. Nikdy si nevykladám lakte na stôl! Nekrížim si ruky na prsiach, tzv. uzatváranie sa. Ruky mám viditeľne na operadle stoličky, prípadne držím pero a pod.

A áno, v biznis etikete sú dôležité aj tzv. slovné odmeny typu: pane, pani, madam, oslovenie meno, priezviskom, titulom.

NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA

Medzi prvé a najdôležitejšie patrí PODANIE RUKY. Pozdravíme partnera a už tu mu dávame najavo, kto sme, čo sme. Dôležitý je stisk ruky, ktorý je pevný, ale pozor nie násilný a príliš dlhý. Pozor, treba sa vyvarovať chybám pri podávaní rúk ako sú: podanie ruky tzv. „mŕtvej ryby“, drtiča, podanie ruky cez stôl, alebo cez prah dverí.

Ruku vždy podávajú ako prví spoločensky významnejší ľudia, na pracovisku je to vždy nadriadený. V spoločnosti mimo pracoviska podáva ruku ako prvá žena.

Viete čo znamená PROXEMIKA?

Proxemika je aj naša intímna zóna, ktorá je cca do 50 cm. Nikdy nezachádzame partnerovi do jeho osobnej zóny. Pri neverbálnej komunikácii je veľmi dôležité ako sedíme, alebo kde stojíme.

Samozrejme v neverbálnej komunikácii sú dôležité aj ďalšie veci, ako oblečenie (iný je imidž ženy a iný imidž muža) farby, prostredie a iné.

ODLIŠNOSTI VO SVETE

Taktiež musíme mať na zreteli s kým máme stretnutie, pretože vo svete sú rôzne odlišnosti. Napríklad v Amerike a Anglicku sa oslovuje výlučne bez titulov a funkcií, bez emociálnych prejavov ako je búrlivý smiech. Nemci majú radi pripravenosť, fakty, veľa grafov a tabuliek, zaklopanie pred vstupom do kancelárie a iné. V Japonsku je dôležité veľa chváliť, hlboký úklon ako pozdrav. Nikdy sa v Japonsku nedotýkajte druhej osoby. Ako zvláštnosť pre nás, v Japonsku sa môžete často vyzúvať :-). V Číne sa oslovujú priezviskom, do miestnosti sa vstupuje podľa hierarchie, rokovanie musí začať najstarší člen tímu. Rokovania v Číne sú často zložité a dlhé (často sú ovplyvňovaní astrológmi) atď.

Foto: pixabay. com

Predtým, ako sa ideme s niekým stretnúť, mali by sme vedieť o koho ide, zistiť aspoň základne fakty, aby sme sa vyhli spoločenským faux pas. Pretože to čo je normálne pre nás, našu kultúru, krajinu, nemusí byť až také normálne pre nášho biznis partnera, ktorý môže pochádzať z iného sveta ako je ten náš.

Samozrejme, je tam veľa ďalších dôležitých vecí, preto biznis etiketa, aspoň jej základné pravidlá, by si mal osvojiť každý, kto sa chce v biznis svete pohybovať.