Financie xa Publikované 15. februára 2024 zobraziť celý profil

Neustále rastúca úroková sadzba hypoték v Spojených štátoch a Európskej únii vyvoláva obavy z možného kolapsu trhu s bývaním. Mnohí trhoví odborníci vrátane analytikov platformy Freedom24 naznačujú, že tento scenár skutočne prichádza do úvahy. Čo je príčinou týchto obáv? Zjednodušene povedané, vyššie úrokové sadzby zdražujú požičiavanie peňazí, čo v konečnom dôsledku znižuje dostupnosť bývania pre potenciálnych kupcov. S rastom hypotekárnych sadzieb sa zvyšujú mesačné splátky spojené s kúpou bývania. To môže odradiť mnohých potenciálnych kupujúcich, čo vedie k výraznému poklesu dopytu.

Dnes komentujú finanční analytici investičnej platformy a aplikácie Freedom24 prevádzkovanej spoločnosťou Freedom Finance Europe.

Aký vývoj možno očakávať na európskom trhu s bývaním

Pretože je na trhu menej kupujúcich, môžu byť predajcovia nútení znížiť ponúkané ceny, aby prilákali kupujúcich. Dôsledkom potom môže byť kaskádový efekt, kedy klesajúce ceny ďalej oslabia dopyt a spustia klesajúcu špirálu na trhu s bývaním. Keď si majitelia bývania v nadväznosti na rastúce úrokové sadzby už nemôžu dovoliť splácať hypotéky, môžu byť nútení odložiť splátky svojich úverov. To môže viesť k zabaveniu nehnuteľnosti bankou a jej predaju v dražbe. Alternatívne sa majitelia bývania môžu rozhodnúť pre skrátený predaj, pri ktorom predajú nehnuteľnosť za nižšiu cenu, ako je zostatok nesplatenej hypotéky, aby sa vyhli exekúcii.

Foto: pexels.com

Details

Tento kolaps na trhu s bývaním by mohol mať dominový efekt na celú ekonomiku. Stavebníctvo, ktoré je do značnej miery závislé od predaja nového bývania, bude medzi prvými postihnutými. Strata pracovných miest v tomto odvetí by mohla viesť k zníženiu spotrebiteľských výdajov a ďalšiemu spomaleniu hospodárskeho rastu ako celku.

Takýto scenár sa však môže v Spojených štátoch a Európskej únii vyvíjať odlišne. Trhy s nehnuteľnosťami sa tu nachádzajú v rôznych fázach cyklu, takže sú v rôznej miere náchylné na zvyšovanie úrokových sadzieb. Napríklad americký trh s bývaním sa v posledných mesiacoch už ochladil, keďže rastúce sadzby hypoték a inflácia utlmili dopyt. Napriek tomu zostáva celkový trh relatívne zdravý, so silnými základmi a nízkym stavom zásob. Na druhej strane je trh s bývaním v EÚ rôznorodejší, pričom v niektorých krajinách je rast cien vyšší ako v iných. Očakáva sa, že rastúce úrokové sadzby budú mať na trh s bývaním v EÚ v porovnaní s USA výraznejší dopad, pretože v mnohých európskych krajinách je zadlženosť domácností vyššia.

Dôsledky pre budúcnosť trhu s bývaním

Vzhľadom na to, že vlastníctvo bývania sa stáva menej dostupným, môže sa zvýšiť dopyt po nájomnom bývaní, čo povedie k zvýšeniu nájmu. Keďže sa však vlastníctvo bývania môže stať pre mladších ľudí cenovo nedostupným, budú si stále vyberať nájom, aj keď drahý, čo povedie k vzniku novej generácie nájomníkov.

Je dôležité poznamenať, že závažnosť prepadu trhu s bývaním bude závisieť od niekoľkých faktorov vrátane tempa zvyšovania úrokových sadzieb, celkového stavu ekonomiky a dostupnosti cenovo dostupných možností bývania. Potenciálne dôsledky rastúcich hypotekárnych sadzieb však zdôrazňujú význam zodpovedných úverových postupov a zabezpečenia toho, aby vlastníctvo bývania zostalo dostupné pre všetkých.