Cestovný ruchDaneEkonomika xa Publikované 17. októbra 2023 zobraziť celý profil
Zdroj: pixabay.com

Iniciatíva Pomoc pre Gastro vyjadruje obavy z navrhovaných opatrení úradníckej vlády ohľadom zrušenia zníženej DPH na gastro

Iniciatíva Pomoc pre Gastro, ktorá združuje viac ako 620 gastro prevádzok na Slovensku, má vážne obavy ohľadom plánovaných opatrení zo strany úradníkov na ministerstve financií, ktoré by mohli vážne ovplyvniť gastronomický sektor v krajine. Na nedávnom stretnutí na Ministerstve financií bolo oznámených niekoľko opatrení na konsolidáciu verejných financií, z ktorých jedno zahŕňa aj zrušenie zníženej sadzby DPH pre gastro, rekreáciu a športoviská, čím by sa podnikateľským subjektom odobrala dôležitá daňová výhoda.

Ministerstvo financií zdôvodňuje svoj návrh tým, že zvyšovanie nepriamych daní nemá vplyv na ekonomickú aktivitu. Ďalej, že nedávne zníženie sadzieb sa neprejavilo znížením cien služieb pre konečného spotrebiteľa.S účinnosťou sa uvažuje od 1. júla 2024.

Aké môže mať následky zrušenie zníženej DPH?

„Zrušenie zníženej 10 percentnej DPH na gastro by mohlo mať vážne dôsledky pre prevádzky v tomto sektore. Iniciatíva Pomoc pre Gastro žiada hlbšiu analýzu možného dopadu tohto kroku na gastronomické podniky a ich schopnosť udržať konkurencieschopnosť v časoch stále vysokej inflácie a poklesu reálnych miezd, ktoré už aj tak odčerpávajú zákazníkov gastro prevádzok,“ uviedla Karmen Procházková, hovorkyňa iniciatívy.

Aký dopad by mohlo mať zrušenie zníženej sadzby DPH na Gastronómiu okomentovali aj samotní majitelia prevádzok

Karol Gálik, sieť reštaurácií Edokin: „Zrušenie 10 % DPH by vo všeobecnosti znamenalo samozrejme likvidáciu ďalších prevádzok, ktorým sa podarilo aj vďaka tomuto opatreniu udržať svoje podnikanie. Ďalší negatívny vplyv je vyššia motivácia rôznych prevádzok robiť čierne peniaze, teda by sa rozmohla šedá ekonomika v oveľa väčšej miere. My sme sa prispôsobili tomuto režimu, aj preto sme si mohli dovoliť nezvyšovať ceny, keďže spotrebiteľské správanie sa od korony výrazne zmenilo. Niektorí si mylne myslia, že toto opatrenie malo znamenať zníženie cien pre zákazníkov, ale cieľom bolo, aby reštaurácie vôbec prežili a spamätali sa z dlhov, ktoré si narobili počas kríz, ktoré v zásade ešte stále prebiehajú.“

Situácia mimo hlavného mesta je ešte pálčivejšia, vysvetľuje Erik Hatnančík, dlhoročný podnikateľ v gastro sektore: „Kompetentní odborníci by sa mali zamyslieť aj nad tým, o koľko by ceny stúpli, ak by nebola 10 % DPH. Ak sa snažíme približovať vo všetkých smeroch EÚ, nerozumiem prečo by sme aj v gastre a cestovnom ruchu nemohli niečo rozumné odkukať.“

 Vladimír Machalík z gastro iniciatívy #StáleMámeChuť upozorňuje:

„Ministerstvo financií samotné konštatuje, že priemerná DPH na gastro je v 27 členských štátoch EÚ 10 %. Zvýšenie DPH na dvojnásobnú úroveň, ba dokonca až 22 %, by závažne poškodilo konkurencieschopnosť slovenských gastro prevádzok na európskom trhu. Viac ako polovica územia Slovenska sú totiž prihraničné regióny.“

Nedostatok pracovnej sily v gastro sektore

Gastronomický sektor súčasne stále čelí nedostatku pracovnej sily. Prieskumy ukazujú, že v celom gastro sektore chýba až okolo 20 000 pracovníkov na všetkých úrovniach. Iniciatíva Pomoc pre Gastro podporuje návrhy niektorých hráčov v tomto sektore, ktorí vyzývajú vládu, aby otvorila pracovný trh viac pre cudzincov a zjednodušila legislatívu. Či dokážu byť prevádzky vynaliezavé a nájsť inovatívne spôsoby ako si udržať kvalifikovaných zamestnancov je často už otázkou kompromisov, vysvetľuje gastropodnikateľ Erik Hatnančík:

„Toto je rozsiahla celospoločenská téma, ktorú nevyrieši len otvorenie trhu pre cudzincov. Pracovníci chýbajú v každom odvetví a v gastro až na zopár nadšencov, už nie sú ľudia ochotní robiť. Dôvody na strane zamestnancov sú rôzne a oprávnené, avšak netreba zabúdať ani na zvyšujúcu sa neodbornosť a nedisciplinovanosť potenciálnych uchádzačov o prácu, čo spôsobuje ich neuplatniteľnosť.“

Iniciatíva Pomoc pre Gastro zostáva v kontakte s relevantnými orgánmi a združeniami, aby zabezpečila, že záujmy gastronomického sektora budú zohľadnené a chránené v rámci plánovaných reforiem. Našou snahou je podporiť gastronomický priemysel v našej krajine, aby bol udržateľný, konkurencieschopný a prosperujúci.

Hľadáte váhy pre Váš gastro biznis? Navštívte libra-vahy.sk