HR/PersonalistikaÚčtovnícka poradňaZmeny v legislatíve xa Publikované 1. septembra 2023 zobraziť celý profil

Stále sa rozhodujete, či finančný príspevok, elektronické stravné poukážky alebo poskytnutie stravy?

Poskytneme vám stručný prehľad:

V zmysle Zákonníka práce č.311/2001  Z.z. a jeho neskorších predpisov § 152, ukladá zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi, ktorý odpracoval viac ako 4 hodiny stravu. Môže to urobiť tromi spôsobmi:

  • Poskytnúť stravovanie /vo vlastnom zariadení, alebo inom zariadení
  • Poskytnúť stravovacie poukážky/alebo elektronické stravovacie poukážky
  • Poskytnúť finančný príspevok

Viete aký je medzi nimi rozdiel?

A/ Poskytnutie stravy

Zamestnávateľ v zmysle Zákonníka práce prispieva na stravovanie v sume min. 55% ceny jedla.Pri súčasných sadzbách stravného pri tuzemských pracovných cestách od 01.06.2023 pre časové pásmo od 05 do 12 hodín je sadzba 7,30 EUR, čo znamená pre zamestnávateľa, že prispieva zamestnancovi na stravu najmenej v čiastke 55% z tejto sadzby, čo predstavuje sumu najmenej 4,02 EUR z každého jedla.

B/ Poskytnutie elektronických poukážok/alebo stravných poukážok

Minimálna hodnota elektronických stravných poukážok alebo stravných poukážok je 5,48 EUR.

C/ Finančný príspevok

Minimálna výška finančného príspevku na stravu je 3,02 EUR (55 % z ceny jedla, teda z 5,48 EUR)

Maximálna výška (daňovo uznaná zamestnávateľovi je  4,02 EUR.

Samozrejme zamestnávateľ má možnosť poskytnúť aj vyššie sumy ako príspevok na stravu, ale už to už nie sú daňovo uznanými nákladmi a je povinnosť z tejto výšky presahujúcej zákonom stanovenú hodnoty odvádzať daň aj odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

Jediný možný nelimitujúci príspevok má zamestnávateľ zo sociálneho fondu, ktorý je ale limitovaný jeho tvorbou a účelom použitia.