InvestovaniePR správy xa Publikované 25. februára 2024 zobraziť celý profil

Mnoho ľudí sa zaujíma o to, ako úspešne investovať, ale málokedy sa zamyslia nad efektom zloženého úročenia, hoci práve ten je tajomstvom úspechu každého investora. Predpokladajme, že dokážete zostaviť konzervatívne portfólio s očakávaným výnosom 5 % ročne. Ten by sa mesačne pripisoval od vašich 25. narodenín s tým, že by ste mohli odísť do dôchodku v 65 rokoch. Podľa tohto scenára by ste museli každý mesiac sporiť 600 eur, aby ste v čase odchodu do dôchodku mali takmer jeden milión eur. Ak by ste však tento proces zahájili vo veku 35 rokov, museli by ste každý mesiac sporiť 1100 eur, a ak by ste začali vo veku 45 rokov, potrebná čiastka sa zvýši na 2300 eur mesačne. Pokiaľ investor začne sporiť na dôchodok až v 55 rokoch, bude musieť sporiť 6000 eur mesačne, aby dosiahol požadovaný výsledok, a to bez zohľadnenia inflácie.

Treba začať investovať čo najskôr

Mnoho ľudí sa zaujíma o to, ako úspešne investovať, ale málokedy sa zamyslia nad efektom zloženého úročenia, hoci práve ten je tajomstvom úspechu každého investora. Predpokladajme, že dokážete zostaviť konzervatívne portfólio s očakávaným výnosom 5 % ročne. Ten by sa mesačne pripisoval od vašich 25. narodenín s tým, že by ste mohli odísť do dôchodku v 65 rokoch. Podľa tohto scenára by ste museli každý mesiac sporiť 600 eur, aby ste v čase odchodu do dôchodku mali takmer jeden milión eur. Ak by ste však tento proces zahájili vo veku 35 rokov, museli by ste každý mesiac sporiť 1100 eur, a ak by ste začali vo veku 45 rokov, potrebná čiastka sa zvýši na 2300 eur mesačne. Pokiaľ investor začne sporiť na dôchodok až v 55 rokoch, bude musieť sporiť 6000 eur mesačne, aby dosiahol požadovaný výsledok, a to bez zohľadnenia inflácie.

Do akého odvetvia investovať?

Mnoho ľudí sa zaujíma o to, ako úspešne investovať, ale málokedy sa zamyslia nad efektom zloženého úročenia, hoci práve ten je tajomstvom úspechu každého investora. Predpokladajme, že dokážete zostaviť konzervatívne portfólio s očakávaným výnosom 5 % ročne. Ten by sa mesačne pripisoval od vašich 25. narodenín s tým, že by ste mohli odísť do dôchodku v 65 rokoch. Podľa tohto scenára by ste museli každý mesiac sporiť 600 eur, aby ste v čase odchodu do dôchodku mali takmer jeden milión eur. Ak by ste však tento proces zahájili vo veku 35 rokov, museli by ste každý mesiac sporiť 1100 eur, a ak by ste začali vo veku 45 rokov, potrebná čiastka sa zvýši na 2300 eur mesačne. Pokiaľ investor začne sporiť na dôchodok až v 55 rokoch, bude musieť sporiť 6000 eur mesačne, aby dosiahol požadovaný výsledok, a to bez zohľadnenia inflácie.

Ktoré parametre sú kľúčové?

Zoznam emitentov prevezmeme z fondu The Health Care ETF (XLV) a našimi kľúčovými parametrami budú rast tržieb za posledný rok (viac ako 10 %), marža (viac ako 10 %), pomer čistého dlhu k prevádzkovému zisku (menej ako 1) a hodnota podniku podľa pomeru P/E (menej ako 25). Tieto parametre spĺňajú spoločnosti Merck (MRK), Pfizer (PFE), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) a Incyte (INCY). Spoločnosť Pfizer však v súčasnosti čelí problémom s predajom svojich liekov na liečbu a prevenciu COVID-19 v dôsledku prudko klesajúceho dopytu. Predaj jej lieku Paxlovid proti COVID bol vo štvrtom štvrťroku veľmi slabý, pričom vrátenie šarží tohto prípravku v poslednom sledovanom období prispelo k záporným tržbám vo výške 3,14 miliárd dolárov. Napriek tomu, že spoločnosť Pfizer má plány, ako túto krízu prekonať a zostať pre investorov atraktívna, jej akcie nie sú pre našu stratégiu vhodné.

Netreba zabúdať na diverzifikáciu rizika

Investori, ktorí očakávajú skorý odchod do dôchodku, by mali mať k dispozícii súbor nástrojov, ktorý bude vo väčšine prípadov fungovať a zároveň zostane pomerne konzervatívny. Ako ukazuje náš výskum, tieto vlastnosti môžu výrazne zvýšiť šance na úspech pri vytváraní dlhodobého portfólia, ktoré porastie podľa princípu zloženého úročenia. Napriek tomu by sa pri použití tohto alebo akéhokoľvek iného prístupu k investíciám nemalo zabúdať na diverzifikáciu a zodpovedné riadenie rizík.

Dnes komentoval Timur Turlov, CEO Freedom Holding Corp. a zakladateľ Freedom Finance Europe