Dane xa Publikované 2. júla 2024 zobraziť celý profil

Dnes zhodnotí situáciu odborníčka z Grand Thornton na zámer Ministerstva financií ako vylepšiť výber daní a bojovať proti únikom na daniach.

Minister financií Ladislav Kamenický a Jozef Kiss, prezident finančnej správy (FS), sa na tlačovej konferencii 24.6. zhodli, že konsolidácii verejných financií by mal pomôcť lepší výber daní a boj proti daňovým únikom.

Čo avizuje ministerstvo a ako to vidí odborníčka:

  • Zrýchlenie a skrátenie procesu finančných kontrol

Silvia Hallová: „Podnikatelia rozhodne uvítajú, keď sa daňové kontroly skrátia. Dnes bežne daňová kontrola trvá rok až rok a pol. Profesionálne prebiehajúca daňová kontrola má začať oznámením, následným predložením podkladov, ich preverením a závermi nasledujúcimi v rýchlejšom slede, aby to nezaťažovalo podnikateľa a zároveň neviazalo kapacity finančnej správy. Dnes je bežné, že jeden tím má rozbehnutých viac daňových kontrol súbežne a prestávky medzi jednotlivými úkonmi v rámci jednej daňovej kontroly sú niekedy aj jeden mesiac. Kľúčové je, aby spoľahlivé firmy podľa príslušného indexu a po daňovej kontrole bez nálezu získali nejakú formu benefitu zo strany daniarov, napríklad v podobe kratších a špecificky zameraných daňových kontrol namiesto štandardných „širokospektrálnych“ daňových kontrol.“

  • Alokovanie väčšej časti z 9 000 zamestnancov na kontroly

Silvia Hallová: „Ak chce byť Finančná správa efektívnejšia, potrebuje čo najlepšie pracovať s dátami a identifikovať potenciálne rizikové firmy. Správa daní sa musí viac zautomatizovať, aby sa uvoľnili kapacity na samotný výkon kontrol. To je úplný základ. To však neznamená, že obrazne zajtra sa môže 9 000 zamestnancov pustiť do výkonu kontrol. Z tohto počtu je množstvo ľudí, ktorí majú inú náplň práce a na samotný výkon kontroly nemajú vzdelanie a školenia, bez čoho sa nedá relevantne kontrolovať účtovníctvo firiem. Zvýšenie kapacity pre kontroly si bude vyžadovať sériu školení pre zamestnancov vyčlenených na doplnenie stavu súčasných daňových kontrolórov.“

  • Lepšia analytika na odhalenie problematických firiem

Zlepšiť sa má tiež analytické spracovanie množstva domácich aj zahraničných dát, ktoré majú daniari k dispozícii. Tie by mohli podľa ministra pomôcť odhaliť problematické miesta, na ktoré je potrebné sa zamerať a vykonávať častejšie kontroly.

Silvia Hallová: „Posilnenie analytických kapacít je jednoznačne správny krok. Finančná správa však bude potrebovať kvalitné domáce aj zahraničné dáta, dobrých analytikov a využívanie soft warningu – upozornenia daňového subjektu na nezrovnalosť v dátach so žiadosťou o vysvetlenie alebo úpravu. S týmto prístupom často ani nie je potrebná daňová kontrola, a tým pádom sa šetria kapacity na výkon iných kontrol.“

  • Zavedenie eFaktúry ako nástroja proti daňovým únikom

Silvia Hallová: „Zavedenie eFaktúry ako nástroj boja proti daňovým únikom je jednoznačne správny krok. Otázne je však v tomto prípade načasovanie. EÚ chce prísť s jednotným riešením pre celú EÚ. Ak by Slovensko prišlo s vlastným riešením skôr, výrazne riskuje, že sa bude líšiť od toho európskeho a bude musieť celý systém prerábať. To môže zvyšovať náklady aj finančnej správy ako aj podnikateľov pri zavedení a adaptácii tohto systému. V tejto situácii je dnes Taliansko, ktoré zaviedlo eFaktúru v roku 2019.“

  • Opatrenia proti zväčšujúcej sa daňovej medzere pri DPH

Silvia Hallová: „Časť tohto problému spočíva v zmene nákupného správania počas pandémie a po jej skončení. V rokoch 2020 a 2021 sa mnoho tovaru a služieb nakupovalo cez internet cez online platby, čo prirodzene redukovalo šedú ekonomiku. V posledných rokoch však opäť narástli platby v hotovosti, čo prispieva k zväčšovaniu daňovej medzery. Finančná správa sa už minulý rok opäť primárne zamerala na kontroly DPH a 7 z 10 daňových kontrol sa týkal práve dane z pridanej hodnoty. Na základe praxe a štatistík som však presvedčená, že štát by omnoho viac financií získal silnejším dôrazom na kontrolu daní z príjmu. Kým v roku 2021 cielilo 35 % kontrol na daň z príjmov právnických osôb, minulý rok to bolo už len 14 %. Ak bude tento trend pokračovať, štátu budú unikať výrazné príjmy. Výraznejšie riziko je práve pri sektoroch, ktoré prijímajú hotovosť od zákazníkov a neodvádzajú ani DPH a ani nedeklarujú svoje príjmy v daňovom priznaní. S týmto sa bude musieť štát nejako vysporiadať.“

  • Sprísnenie kontrol voči veľkým subjektom, najmä v oblasti transferov peňazí do zahraničia

Silvia Hallová: „Neviem, čo mal presne na mysli pán minister pod pojmom transfery peňazí do zahraničia. Slovensko je otvorená ekonomika, obchodovanie so zahraničím a s tým súvisiace peňažné toky sú samozrejmá vec. Domnievam sa však, že pravdepodobne smeroval k nastaveniu transferových cien s prepojenými osobami v rámci jednej nadnárodnej skupiny a k tomu, ako tieto skupiny oceňujú vzájomné transakcie. Táto oblasť je významná aj z pohľadu výberu daní a je dôležité, aby mala Finančná správa pre túto oblasť kvalifikované tímy. Firmám dlhodobo odporúčame, aby túto oblasť nepodceňovali. To znamená, že pri predaji tovarov či služieb v rámci spriaznených osôb a firiem je potrebné transakcie náležite zdokumentovať a podložiť benchmarkovou analýzou a ďalšími dôkazmi v závislosti od oblasti podnikania.“