Zahraničie xa Publikované 18. januára 2024 zobraziť celý profil

Organizácia American Councils for International Education hľadá do profesionálneho výmenného programu financovaného Ministerstvom zahraničných vecí Spojených štátov mladých podnikateľov a sociálnych podnikateľov vo veku 25-35 rokov, hovoriacich po anglicky. Program sa bude konať na jeseň 2024 a cieľom je posilniť transatlantický dialóg medzi lídrami z podnikateľského prostredia z Európy a Spojených štátov.

Program sa nazýva YTILI – The Young Transatlantic Innovation Leaders Fellowship Program a ponúka príležitosť mladým európskym podnikateľom rozšíriť svoje kontakty, získať novú perspektívu, či nadviazať kontakt s americkým obchodným sektorom k výmene inovatívnych nápadov a osvedčených postupov. Program zahŕňa virtuálny a osobný komponent – štvortýždňové štipendium v Spojených štátoch a možnosť ďalších aktivít po návrate domov.

Každý vybraný štipendista YTILI:

  • sa zúčastní virtuálnych aktivít v oblasti riadenia a profesionálneho rozvoja 
  • sa zúčastní 4-týždňovej stáže na plný úväzok v americkej organizácii zameranej na otázky súvisiace s prácou štipendistu na Slovensku.
  • získa osobnú znalosť o amerických obchodných inštitúciách a nadviaže vzťahy s americkými partnermi. Zároveň obdrží komplexnú podporu počas programu. Cestovanie a ubytovanie sú hradené programom, rovnako ako základná zdravotná starostlivosť počas programu.
  • sa stane súčasťou prestížnej siete absolventov s prístupom k cenným informáciám a kontaktom podobne zmýšľajúcich profesionálov.

Prihlasovanie je otvorené do 30.1.2024 a viac informácií nájdete na stránke www.ytili.org a v priložených materiáloch.

Všetky informácie nájdeš na:

http://TO APPLY and for more information, visit www.ytili.org

TO APPLY
and for more information,
visit www.ytili.org