PR správy xa Publikované 31. augusta 2023 zobraziť celý profil

Permanentné licencie vs. Subscription: Boj o Software v
Dnešnej Dobe

Zdroj: Ipm solutions

Ahojte, milí čitatelia! Dnes sa ponoríme do sveta softvérového predaja a porovnáme dve hlavné formy licencií, ktoré sú v tejto oblasti bežné – permanentné licencie a licencie na ročný prenájom, známe ako „subscription“. Každá z týchto možností má svoje výhody a nevýhody, a rozhodnutie o tom, ktorú formu zvoliť, môže mať veľký vplyv na úspech vášho podnikania. Poďme sa pozrieť, ktorá z nich je tá pravá pre váš biznis.

Zdroj: Ipm solutions

Permanentné Licencie:

Výhody:

 1. Jednorazový Náklad: Permanentné licencie sa často platia jednorázovo, čo znamená, že po ich zakúpení nemusíte ďalej platiť. To môže byť veľkou výhodou pre menšie firmy s obmedzeným rozpočtom.
 2. Kontrola: S permanentnými licenciami máte väčšiu kontrolu nad softvérom, pretože nemusíte závisieť od ročných obnovovacích poplatkov alebo zrušenia služby.
 3. Stabilita Nákladov: Máte jasný obraz o tom, koľko budete do budúcnosti za softvér platiť, čo uľahčuje plánovanie rozpočtu.

Nevýhody:

 1. Zastaranie: Softvér sa stáva zastaraným a môže byť náročný na aktualizáciu. Po určitom čase budete možno potrebovať novú verziu.
 2. Vysoký Vstupný Náklad: Pôvodný nákup permanentnej licencie môže byť výrazne drahší než mesačné platby subscription licencie.
 3. Odpoveď na Rýchle Zmeny: V rýchlo sa meniacom technologickom svete môže byť ťažké udržať krok s najnovšími inováciami.

Zdroj: Ipm solutions

Subscription Licencie:

Výhody:

 1. Aktualizácie a Podpora: Pri subscription licenciách máte prístup k najnovším aktualizáciám a technickej podpore, čo zabezpečuje, že váš softvér bude vždy aktuálny a bezpečný.
 2. Nižšia Počiatočná Investícia: Subscription licencie často nevyžadujú vysoký počiatočný výdavok, čo môže uľahčiť vstup do softvérového sveta.
 3. Scalabilita: Pre väčšie firmy s rastúcimi potrebami môže byť jednoduché pridať ďalšie licencie alebo odobrať nepotrebné.

Nevýhody:

 1. Náklady na Dlhodobú Súvislosť: S predplatením mesačných alebo ročných poplatkov, sa náklady môžu v priebehu času nahromadiť a v dlhodobom horizonte prekročiť náklady permanentnej licencie.
 2. Závislosť od Poskytovateľa: Ste závislí od poskytovateľa softvéru a jeho služieb. Ak sa rozhodnete prestať platiť, strácate prístup k softvéru.
 3. Neistota o Dlhodobom Náklade: V priebehu času sa náklady na subscription môžu meniť, a to aj nepredvídateľným spôsobom.

Zdroj: Ipm solutions

Ktorá Forma je Pre Vás Najlepšia?

Vo výbere medzi permanentnými licenciami a subscription licenciami neexistuje univerzálna odpoveď. To závisí od konkrétnych potrieb vášho podnikania.

 • Permanentné Licencie môžu byť ideálne pre menšie firmy s obmedzeným rozpočtom, ktoré si chcú zachovať kontrolu nad nákladmi.
 • Subscription Licencie sa hodia pre firmy, ktoré potrebujú neustálu technickú podporu, aktuálne verzie softvéru a majú dostupné financie na mesačné alebo ročné platby.

V konečnom dôsledku, vo svete softvérového predaja, nie je jedno riešenie vhodné pre všetkých. Rozhodovanie sa stáva výzvou, ale správne rozhodnutie môže mať obrovský vplyv na efektivitu a konkurencieschopnosť vášho podnikania. Nezabudnite zvážiť svoje potreby, rozpočet a dlhodobú víziu, keď budete vyberať medzi permanentnými a subscription licenciami.

Mgr. Bc. Peter Laťák

Key account manager pre PTC a Altair v IPM Solutions, s.r.o. www.ipmsolutions.sk