2. februára 2023

Pokuta vyše 121 000 € a skontrolovaných takmer 10 000 predajní. Ako ale predísť zbytočným postihom v roku 2023?

Minulý rok sa niesol v znamení množstva kontrol a vysokých pokút. Taká je bilancia za rok 2022 Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá cez svoje inšpektoráty (I-SOI) sídliace v krajských mestách v roku ukladala rekordné vysoké sankcie. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) je jeden z mnohých kontrolných orgánov na Slovensku a do jej pôsobnosti patrí kontrola vnútorného trhu, …

Pokuta vyše 121 000 € a skontrolovaných takmer 10 000 predajní. Ako ale predísť zbytočným postihom v roku 2023? Čítajte viac »

13. januára 2023

Kontroly e-shopov v roku 2022 narástli. Bolo mnoho pochybení a stúpli aj pokuty

Podnikanie založené na predaji na diaľku (napr. predaj cez e-shopy, sociálne siete, e-mail, telefón a pod.), regulujú zákonné predpisy, ktoré podnikateľom ukladajú splniť si voči spotrebiteľom informačné povinnosti ešte pred tým, ako bude odoslaná objednávka. Internetové podnikanie e-shopov a predaja na diaľku kontroluje okrem iných orgánov aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) prostredníctvom svojich krajských inšpektorátov (I-SOI), …

Kontroly e-shopov v roku 2022 narástli. Bolo mnoho pochybení a stúpli aj pokuty Čítajte viac »

23. septembra 2022

Aj drobné chyby v papieroch môžu po kontrole finančne položiť vašu firmu

Záleží však na tom, ako to vyhodnotia kontrolné orgány, konkrétne zamestnanci kontrolných orgánov. Niektorí pri kontrolách hľadajú nedostatky tak, že až chodia po prevádzke na kolenách, iní zase nemajú až také dobré predispozície na vyhľadávanie chýb. Ľudský faktor pri každej kontrole zohráva veľmi dôležitú úlohu, ako sa kontrola bude vyvíjať. Článok vychádza z poznatkov autora, …

Aj drobné chyby v papieroch môžu po kontrole finančne položiť vašu firmu Čítajte viac »

26. januára 2022

SOI v roku 2021 skontrolovala 1300 e-shopov, úradníci uložili pokutu aj vo výške 3000 eur

SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) je orgán zriadený štátom a vykonáva kontrolu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Okrem kontrol kamenných prevádzok vykonáva štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike, ale aj kontroly v oblasti predaja na diaľku – ,,internetového predaja“. SOI sa člení na krajské inšpektoráty (I-SOI), ktoré sú prvostupňovým správnym orgánom, kde každý má svojich …

SOI v roku 2021 skontrolovala 1300 e-shopov, úradníci uložili pokutu aj vo výške 3000 eur Čítajte viac »

12. januára 2022

Kontrolóri SOI v roku 2021 pridali na tempe a vykonali o 70% viac kontrol. Dávali tiež viac pokút

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri plnení tejto úlohy SOI vykonáva kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom, štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike podľa osobitných predpisov a dohľad nad trhom podľa osobitného predpisu, uvádza sa na webovej stránke …

Kontrolóri SOI v roku 2021 pridali na tempe a vykonali o 70% viac kontrol. Dávali tiež viac pokút Čítajte viac »

29. októbra 2021

Kontroly e-shopov pribúdajú. Nedostatky pri kontrolách sú alarmujúce

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) predstavujú určitý zmluvný dokument, ktorý bližšie špecifikuje formu obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Pri obchodnom vzťahu medzi podnikateľmi sa podmienky odvíjajú najmä z Obchodného zákonníka, kde majú podnikatelia pri uzatváraní v pomerne veľkú zmluvnú voľnosť. Obchodné vzťahy podnikateľ – spotrebiteľ upravujú okrem iných aj Občiansky zákonník a Zákon o ochrane spotrebiteľa …

Kontroly e-shopov pribúdajú. Nedostatky pri kontrolách sú alarmujúce Čítajte viac »

12. júla 2023

V prevádzkach zaistili napodobeniny značkových tričiek, aj obuvi

Predajom a skladovaním takéhoto tovaru dochádza k porušovaniu ochranných práv a duševného vlastníctva k predmetným značkám. Prešovský Colný úrad počas kontrol zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa, zaistil v troch prevádzkach v meste Prešov niekoľko stoviek kusov oblečenia, obuvi a módnych doplnkov. Išlo najmä o napodobeniny značiek Adidas, Gucci, Chanel, Fila, Tommy Hilfiger, Spiderman, Smiley a Vans. …

V prevádzkach zaistili napodobeniny značkových tričiek, aj obuvi Čítajte viac »

11. júla 2023

Nebezpečné plávacie koleso pre deti urýchlene vráťte

Spoločnosť Decathlon SK s. r. o. varuje pred ďalším používaním výrobku „Plávacieho kolesa pre deti Nabaiji“ nakoľko hrozí utopenie dieťaťa. Spoločnosť preventívne vyzýva spotrebiteľov, ktorí si v termíne 1.2.2023 – 23.6.2023 zakúpili výrobok – Plávacie koleso pre deti Nabaiji s modelovým číslom 8752138, 8752140, 8752139 aby ho ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon. …

Nebezpečné plávacie koleso pre deti urýchlene vráťte Čítajte viac »

3. júla 2023

Finančná správa opäť začína sezónnu kontrolnú akciu s názvom ,,Horúce leto“

Kontrolóri finančnej správy sa viac zamerajú na sezónne prevádzky a letné festivaly. Počas tohto leta zintenzívnia kontroly zamerané na evidenciu tržieb v systéme e-kasa. Neobídu však ani bežné prevádzky. Kontrolná akcia potrvá od začiatku júla do začiatku septembra tohto roka. Inšpektori si ,,posvietia“ na používanie pokladníc na hudobných festivaloch, jarmokoch, spoločensko-kultúrnych podujatiach, v baroch, v reštauráciách, kúpaliskách, ale …

Finančná správa opäť začína sezónnu kontrolnú akciu s názvom ,,Horúce leto“ Čítajte viac »

22. júna 2023

Obchodníci pozor! Parlamentom prešiel nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon sa vzťahuje na všetky prevádzky podnikateľov, e-shopy, vývojárov aplikácií, podomových predajcov a všetkých tých, ktorí prichádzajú do kontaktu s konečnými spotrebiteľmi – fyzickými osobami. Predávajúcim sa tak zavádzajú ďalšie povinnosti a novinky v trestaní za porušenia. V tomto novom právnom predpise na ochranu spotrebiteľa vystupujú orgány verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a to Ministerstvo …

Obchodníci pozor! Parlamentom prešiel nový zákon o ochrane spotrebiteľa Čítajte viac »

19. júna 2023

Na trhu sa objavili nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na svojom webovom sídle upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX kontrolné orgány na Malte, v Českej republike, vo Francúzsku a v Nemecku. Systém Safety Gate/RAPEX je systém Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, do ktorého …

Na trhu sa objavili nebezpečné kozmetické výrobky Čítajte viac »

16. mája 2023

V obchodoch sa objavila nebezpečná čistička vzduchu

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zistila v ponuke pre spotrebiteľov nebezpečný výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, ide o čističku vzduchu BIET AP160. Na zadnej strane výrobku sa nachádza označenie CE, číslo modelu, symbol ochrany triedy II, symbol nebezpečného odpadu a povinné technické údaje. Má dotykový displej a so 4-stupňovou filtráciou prostredníctvom UV žiarenia, slúži na …

V obchodoch sa objavila nebezpečná čistička vzduchu Čítajte viac »

5. mája 2023

Tisícky cigariet s neplatným označením

Colný úrad Prešov v predajni s tabakovými výrobkami v Poprade zabezpečil cigarety, ktoré boli označené neplatnou kontrolnou známkou. Príslušníci prešovského colného úradu počas kontroly odhalili tabakové výrobky, ktoré neboli označené platnou kontrolnou známkou. Colný úrad v uvedenom prípade zabezpečil 130 kusov spotrebiteľských balení cigariet, čo predstavuje 2 600 kusov cigariet, ktoré podľa platnosti sadzby dane na kontrolnej známke so znakom …

Tisícky cigariet s neplatným označením Čítajte viac »

3. mája 2023

Počas celonárodnej akcie zistili nedostatky až v 40 % prípadov. V kontrolách budú pokračovať

Hlavným cieľom národného sektorového programu, bolo preveriť dodržiavanie povinností predajcov (najmä kamenné prevádzky a e-shopy), ktorí uvádzajú alebo sprístupňujú osobné ochranné prostriedky na trhu SR. Išlo o kontrolnú akciu Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), ktorá prebiehala od apríla do novembra roku 2022 na celom národnom trhu SR. Predmetom pokynu boli ochranné rukavice, slnečné okuliare, cyklistické prilby, …

Počas celonárodnej akcie zistili nedostatky až v 40 % prípadov. V kontrolách budú pokračovať Čítajte viac »

2. mája 2023

Bratislavský inšpektorát SOI rozdal vlani pokuty za vyše 400 000 €

Celkový počet vykonaných kontrol v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 v štatistikách Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave (ďalej I-SOI) síce mierne poklesol, ale celková výška v porovnaní s minulým obdobím naopak stúpla. Súhrne tak I-SOI vykonal 3438 kontrol podnikateľských subjektov v roku 2022, rok predtým však bolo kontrol viac – 3792. Inšpektori …

Bratislavský inšpektorát SOI rozdal vlani pokuty za vyše 400 000 € Čítajte viac »