Finančná správaKontrolyObchodné právoPodnikanie xa Publikované 5. mája 2023 zobraziť celý profil

Colný úrad Prešov v predajni s tabakovými výrobkami v Poprade zabezpečil cigarety, ktoré boli označené neplatnou kontrolnou známkou.

Príslušníci prešovského colného úradu počas kontroly odhalili tabakové výrobky, ktoré neboli označené platnou kontrolnou známkou. Colný úrad v uvedenom prípade zabezpečil 130 kusov spotrebiteľských balení cigariet, čo predstavuje 2 600 kusov cigariet, ktoré podľa platnosti sadzby dane na kontrolnej známke so znakom „I“ bolo možné predávať do 31.03.2023.

V uvedenom prípade ďalej colný úrad zabezpečil okrem cigariet 2 spotrebiteľské balenia tabaku so znakom platnosti sadzby dane „D“. Predaj spotrebiteľského balenia tabaku s týmto označením bol možný do 31.07.2022. Po uplynutí platnosti sadzby dane u týchto tabakových výrobkov mal podnikateľ požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie.

Článok pokračuje pod reklamou

Predávať je možné len cigarety a tabak s novým označením, inak hrozí pokuta

V súčasnosti je možné predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať spotrebiteľské balenie cigariet so znakom platnosti sadzby dane, ktorým je veľké písmeno „J“. Pre spotrebiteľské balenie tabaku je platný znak pre sadzbu dane veľké písmeno „E“ uvedený na kontrolnej známke.

Vyššie uvedený prípad je na colnom úrade predmetom ďalšieho konania, a to vo veci prepadnutia tovaru, kedy colný úrad môže podnikateľovi podľa zákona uložiť pokutu od 100 eur do 1 000 000 eur.

Zdroj: Finančná správa / úprava redakcia

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.