KontrolyObchodné právoPodnikanie xa Publikované 3. mája 2023 zobraziť celý profil

Hlavným cieľom národného sektorového programu, bolo preveriť dodržiavanie povinností predajcov (najmä kamenné prevádzky a e-shopy), ktorí uvádzajú alebo sprístupňujú osobné ochranné prostriedky na trhu SR. Išlo o kontrolnú akciu Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), ktorá prebiehala od apríla do novembra roku 2022 na celom národnom trhu SR.

Predmetom pokynu boli ochranné rukavice, slnečné okuliare, cyklistické prilby, bezpečnostná obuv a reflexné vesty, pričom dôležitou súčasťou kontroly bolo overenie, či tieto osobné ochranné prostriedky (OOP) skutočne dosahujú tie vlastnosti, ktoré sú deklarované výrobcom a sú zárukou ochrany bezpečnosti a zdravia spotrebiteľa.

Kontrolovali reflexné vesty, prilby, topánky, aj rukavice

Do sektorového programu boli vytypované sortimentné skupiny OOP, ktoré používa široká skupina spotrebiteľov. Napríklad slnečné okuliare bez korekčného účinku, ktoré patria do kategórie OOP, sa v dnešnej dobe stali prostriedkom dennej potreby obyvateľstva.

Celkovo bolo prekontrolovaných 1 298 druhov OOP pričom, nedostatky boli zistené u 518 druhov celkovej hodnote 74 960,39 €, čo predstavuje 40 % pochybení predpísaných požiadaviek platných právnych predpisov. Formálne nedostatky (napr. označenie typu filtra) z kontrolovaných 571 druhov slnečných okuliarov, boli zistené až u 332 druhov. Naopak, kontrola bezpečnosti a technických požiadaviek preukázala, že výrobcovia dodržiavajú stanovené normy.

Najpočetnejším zisťovaným nedostatkom pri kontrolách plnenia povinností príslušných hospodárskych subjektov, vyplývajúcich z právnych predpisov platných pre OOP, bolo chýbajúce EÚ vyhlásenie o zhode.

Článok pokračuje pod reklamou

Neznalosť a nesprávna aplikácia

Všetky OOP musia byť v zmysle nariadenia č. 2016/425 viditeľne, čitateľne a nezmazateľne označené minimálne týmito údajmi:

–  menom výrobcu (registrovaným obchodným menom alebo registrovanou obchodnou značkou) a poštovou adresou, na ktorej ho možno kontaktovať,

–  menom dovozcu, ak existuje (registrovaným obchodným menom alebo registrovanou obchodnou značkou), a poštovou adresou, na ktorej ho možno kontaktovať,

–  označením CE v správnom tvare,

–  typovým číslom, číslom šarže alebo sériovým číslom, alebo akýmkoľvek iným prvkom, ktorý umožní ich identifikáciu,

–  odkazom na príslušné použité harmonizované normy.

Najčastejším faktorom podľa SOI, prečo tieto výrobky neboli s predpísanými požiadavkami bola neznalosť, resp. nesprávne zaradenie a aplikovanie príslušnej normy.

V kontrolách budú pokračovať

Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webe obchodníkov upozorňuje: ,,Pretože výsledky programu preukázali neuspokojivú úroveň nielen v plnení informačných povinností ale aj plnení technických požiadaviek, SOI bude pokračovať v kontrolách v oblasti osobných ochranných prostriedkov určených pre spotrebiteľa aj v nasledujúcom období.“

Zdroj: SOI / úprava redakcia

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.