E-shopyKontrolyPodnikaniePrávo a legislatívaVšeobecné obchodné podmienkyZaloženie e-shopu xa Publikované 26. januára 2022 zobraziť celý profil

SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) je orgán zriadený štátom a vykonáva kontrolu vo veciach ochrany spotrebiteľa. Okrem kontrol kamenných prevádzok vykonáva štátny dozor a kontrolu nad podnikaním v energetike, ale aj kontroly v oblasti predaja na diaľku – ,,internetového predaja“. SOI sa člení na krajské inšpektoráty (I-SOI), ktoré sú prvostupňovým správnym orgánom, kde každý má svojich inšpektorov.

Kontroly internetového podnikania pribúdajú

Počas pandémie narastá počet e-shopov a s ním aj počet kontrol v segmente tohto predaja. SOI má v pracovnom pomere desiatky inšpektorov, ktorí vykonávajú kontroly pri predaji na diaľku.

Predaj na diaľku je vo výsledku zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

Najviac v Žiline a Trnave

Inšpektori SOI vykonali v minulom roku kontrolu predaja na diaľku až v 1300 prípadoch, čo predstavuje medziročný nárast o 213 kontrol. Najviac e-shopov kontrolovali v roku 2021 inšpektori na inšpektoráte v Žiline (385), za nimi v počte objemu kontrol je I-SOI v Trnave, kde kontrolóri stihli za rok vykonať 315 kontrol zameraných na internetový predaj.

Naopak, kontroly internetového predaja neboli veľmi uplatňované na krajských inšpektorátoch v Nitre a Banskej Bystrici. I-SOI Nitra vykonala iba 21 kontrol zameraných na internetový predaj. Banskobystričania riešili 22 kontrol zameraných na elektronický obchod.

Tieto inšpektoráty sa viac zameriavali na ostatný druh predaja ako hračky, textil, obuv, zlatníctva a podobne – 1282 kontrol vykonal I-SOI Banská Bystrica pri takomto type predaja.

Pokuty v tisícoch a vysoké percento pochybení

,,Soikári“ v správnom konaní uložili v roku 2021 pokuty za tisíce eur. Až 3000-eurovú pokutu vydal inšpektorát SOI v Žiline. Trnavská SOI pokutovala najviac vo výške 2000 eur.

Pomer pochybení k počtu kontrol je opäť vysoký v Žilinskom kraji, predstavuje až vyše 56%, 36% pochybení pri predaji na diaľku evidujú kontrolóri SOI v Trenčíne. Vysoké percento pochybení pri kontrolách je zaznamenané aj na I-SOI Košice, kde v priemere pochybí každý tretí elektronický obchod.

Každý pri kontrole pochybil

I-SOI Nitra vykonala v minulom roku iba málo kontrol zameraných na predaj na diaľku, avšak každý elektronický obchod, ktorý bol skontrolovaný mal pri kontrole nedostatky. Percento pochybení pri kontrolách tak vystrelilo na magických 100%.

Ako ďalej?

Nie ste si istí, či vaše podnikanie na diaľku spĺňa všetky parametre? Máte správne nastavené VOP, reklamačné podmienky a iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri kontrole SOI a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než váš e-shop skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty na vašom e-shope, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktoré veci sa pri internetovom predaji treba zamerať. Dokumenty k e-shopu dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky.

    Zdroj: Rozhodnutia I-SOI: (Žilina č. I-1/2022/36, Trenčín č. 0010/03/2022 01/2022, Bratislava č. 27/2/2022 IN/01/01/2022, Košice č. Inf/01/2022, Trnava č. 8/02/2022 IN/001/02/2022, Prešov č. IN/01/07/22 05/07/22, Nitra č. 16/04/22, Banská Bystrica č. 01/2022BB 0064/06/2022)