eKasaEkonomikaFinančná správaPodnikanieÚčtovníctvo xa Publikované 2. januára 2020 zobraziť celý profil

Od 1. januára 2020 musia podnikatelia, ktorí používajú pri evidencii tržieb pokladnice, využívať iba tie, ktoré sú pripojené na systém eKasa. Všetky pokladničné doklady nimi vydané musia obsahovať jedinečné QR kódy, prostredníctvom ktorých môže zákazník pokladničný doklad jednoducho overiť. Slúži na to bezplatná aplikácia Over doklad. Finančná správa prijme denne v systéme viac ako 7 mil. pokladničných dokladov.

Všetky pokladničné doklady vydané po 1. januári 2020 musia obsahovať QR kód

Len takéto pokladničné doklady totiž vydávajú pokladnice pripojené v systéme eKasa. Takto vydané pokladničné doklady si vie zákazník jednoducho overiť prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy Over doklad. Tú si stiahli už desaťtisíce občanov, ktorí sa tak automaticky stali kontrolórmi.

Každý QR kód v sebe nesie odkaz na vydaný blok v databáze finančnej správy

V aplikácii Over doklad stačí nasnímať QR kód na bločku a na displeji mobilného zariadenia sa doklad zobrazí v elektronickej podobe. Ak aplikácia vyhodnotí bloček ako falošný, zákazník by mal nahlásiť čo najviac informácií, napríklad kedy a v akej prevádzke doklad dostal, v ideálnom prípade aj priložiť fotografiu pokladničného dokladu, ktorú jednoducho pridá prostredníctvom aplikácie.

Každý zákazník sa takto môže chrániť pred nepoctivými podnikateľmi

Vďaka overovaniu zákazníkmi môže finančná správa odradiť tých podnikateľov, ktorí by chceli zákazníkom dávať falošné bločky, prípadne inak podvádzať pri používaní eKasy. Keďže smartfóny a tablety už dnes vlastní drvivá časť populácie, šanca na odhalenie podvodníkov významne narastá. Finančná správa za účelom propagácie tejto aplikácie pripravila aj animované video, v ktorom Taxana vyzýva zákazníkov na využívanie tejto bezplatnej aplikácie.

Aplikácia Over doklad je dostupná pre operačné systémy Android a iOS. Občania si ju môžu bezplatne stiahnuť z mobilných obchodov Google Play či iOS App store. Aplikáciu je možné využívať aj priamo prostredníctvom webovej stránky finančnej správy.
Od spustenia systému v apríli 2019 prijala finančná správa doteraz takmer 700 mil. pokladničných dokladov. Viac ako 98% dokladov vydávajú online registračné pokladnice, takmer 2% dokladov virtuálne registračné pokladnice.

Aktuálne eviduje tržby v systéme eKasa 183 227 pokladníc

To predstavuje približne 90% z celkového očakávaného počtu. Pripojené pokladnice vydajú denne už viac ako 7 mil. pokladničných dokladov. Systém finančnej správy funguje korektne a bez akýchkoľvek obmedzení.

Finančná správa eviduje, že niektorí podnikatelia začnú svoje podnikanie až neskôr v januári, resp. sú v týchto prvých januárových dňoch niektoré prevádzky z dôvodu dovoleniek a inventúr zatvorené. Finančná správa upozorňuje, že v takom prípade si musia podnikatelia eKasu zriadiť do termínu otvorenia.

zdroj: FS SR