BezpečnosťEkonomikaKontrolyManažmentObchod a službyPodnikanieSlovensko xa Publikované 16. mája 2023 zobraziť celý profil

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zistila v ponuke pre spotrebiteľov nebezpečný výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia, ide o čističku vzduchu BIET AP160.

Na zadnej strane výrobku sa nachádza označenie CE, číslo modelu, symbol ochrany triedy II, symbol nebezpečného odpadu a povinné technické údaje. Má dotykový displej a so 4-stupňovou filtráciou prostredníctvom UV žiarenia, slúži na čistenie vzduchu v malých a stredne veľkých miestnostiach.

Uložené opatrenie

SOI kontrolovanému subjektu umožnila prijať nápravné opatrenia, ktorými sa zaviazal nesprístupňovať predmetný nebezpečný výrobok v obchodoch a zabezpečiť jeho stiahnutie z trhu, ako aj informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku, kde hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Výrobok nevyhovel skúške elektrickej pevnosti, počas ktorej došlo k prierazu izolácie a tak nespĺňa základnú požiadavku na elektrickú bezpečnosť – nedostatočná elektrická pevnosť.

Foto: SOI

Treba ho vrátiť

Ak si tento výrobok zakúpili, čo najskôr ho prestaňte používať. Máte právo na vrátenie kúpnej ceny u predajcu, kde ste si túto čističku zakúpili.

Zdroj: SOI / redakcia     

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.