23. septembra 2022

Aj drobné chyby v papieroch môžu po kontrole finančne položiť vašu firmu

Záleží však na tom, ako to vyhodnotia kontrolné orgány, konkrétne zamestnanci kontrolných orgánov. Niektorí pri kontrolách hľadajú nedostatky tak, že až chodia po prevádzke na kolenách, iní zase nemajú až také dobré predispozície na vyhľadávanie chýb. Ľudský faktor pri každej kontrole zohráva veľmi dôležitú úlohu, ako sa kontrola bude vyvíjať. Článok vychádza z poznatkov autora, …

Aj drobné chyby v papieroch môžu po kontrole finančne položiť vašu firmu Čítajte viac »

11. júla 2023

Nebezpečné plávacie koleso pre deti urýchlene vráťte

Spoločnosť Decathlon SK s. r. o. varuje pred ďalším používaním výrobku „Plávacieho kolesa pre deti Nabaiji“ nakoľko hrozí utopenie dieťaťa. Spoločnosť preventívne vyzýva spotrebiteľov, ktorí si v termíne 1.2.2023 – 23.6.2023 zakúpili výrobok – Plávacie koleso pre deti Nabaiji s modelovým číslom 8752138, 8752140, 8752139 aby ho ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Decathlon. …

Nebezpečné plávacie koleso pre deti urýchlene vráťte Čítajte viac »

22. júna 2023

Obchodníci pozor! Parlamentom prešiel nový zákon o ochrane spotrebiteľa

Zákon sa vzťahuje na všetky prevádzky podnikateľov, e-shopy, vývojárov aplikácií, podomových predajcov a všetkých tých, ktorí prichádzajú do kontaktu s konečnými spotrebiteľmi – fyzickými osobami. Predávajúcim sa tak zavádzajú ďalšie povinnosti a novinky v trestaní za porušenia. V tomto novom právnom predpise na ochranu spotrebiteľa vystupujú orgány verejnej správy v oblasti ochrany spotrebiteľa a to Ministerstvo …

Obchodníci pozor! Parlamentom prešiel nový zákon o ochrane spotrebiteľa Čítajte viac »

19. júna 2023

Na trhu sa objavili nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) na svojom webovom sídle upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému Safety Gate/RAPEX kontrolné orgány na Malte, v Českej republike, vo Francúzsku a v Nemecku. Systém Safety Gate/RAPEX je systém Európskej únie na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, do ktorého …

Na trhu sa objavili nebezpečné kozmetické výrobky Čítajte viac »

5. mája 2023

Tisícky cigariet s neplatným označením

Colný úrad Prešov v predajni s tabakovými výrobkami v Poprade zabezpečil cigarety, ktoré boli označené neplatnou kontrolnou známkou. Príslušníci prešovského colného úradu počas kontroly odhalili tabakové výrobky, ktoré neboli označené platnou kontrolnou známkou. Colný úrad v uvedenom prípade zabezpečil 130 kusov spotrebiteľských balení cigariet, čo predstavuje 2 600 kusov cigariet, ktoré podľa platnosti sadzby dane na kontrolnej známke so znakom …

Tisícky cigariet s neplatným označením Čítajte viac »

3. mája 2023

Počas celonárodnej akcie zistili nedostatky až v 40 % prípadov. V kontrolách budú pokračovať

Hlavným cieľom národného sektorového programu, bolo preveriť dodržiavanie povinností predajcov (najmä kamenné prevádzky a e-shopy), ktorí uvádzajú alebo sprístupňujú osobné ochranné prostriedky na trhu SR. Išlo o kontrolnú akciu Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), ktorá prebiehala od apríla do novembra roku 2022 na celom národnom trhu SR. Predmetom pokynu boli ochranné rukavice, slnečné okuliare, cyklistické prilby, …

Počas celonárodnej akcie zistili nedostatky až v 40 % prípadov. V kontrolách budú pokračovať Čítajte viac »

2. mája 2023

Bratislavský inšpektorát SOI rozdal vlani pokuty za vyše 400 000 €

Celkový počet vykonaných kontrol v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 v štatistikách Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave (ďalej I-SOI) síce mierne poklesol, ale celková výška v porovnaní s minulým obdobím naopak stúpla. Súhrne tak I-SOI vykonal 3438 kontrol podnikateľských subjektov v roku 2022, rok predtým však bolo kontrol viac – 3792. Inšpektori …

Bratislavský inšpektorát SOI rozdal vlani pokuty za vyše 400 000 € Čítajte viac »

25. apríla 2023

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zavádza nové zásady ukladania sankcií z obratu obchodníkov

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý má modernizovať spotrebiteľskú legislatívu a zabezpečiť spravodlivejšie usporiadanie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Vláda ho na svojom mimoriadnom zasadnutí 14. apríla 2023 schválila. Cieľom regulácie v oblasti ochrany spotrebiteľa je nájdenie rovnováhy medzi právami a povinnosťami spotrebiteľov a obchodníkov. Návrh zákona v mnohých oblastiach posilňuje postavenie spotrebiteľov a zároveň vypúšťa povinnosti obchodníkov predstavujúce …

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa zavádza nové zásady ukladania sankcií z obratu obchodníkov Čítajte viac »

20. februára 2023

Školenie 9.3.2023: Ako zamestnávať v roku 2023 – postupy, ktoré musí vedieť každý zamestnávateľ a k tomu vzory nevyhnutnej dokumentácie

Na prelome rokov 2022 / 2023 došlo k viacerým podstatným zmenám, ktoré významným spôsobom zmenili pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Zamestnávatelia musia v roku 2023 prepracovať nové náležitosti pracovnej zmluvy, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a taktiež zohľadniť novú elektronickú formu poskytovania informácií, ktorá môže byť pre zamestnávateľov priaznivejšia. Nie je nevyhnutné pripomínať, že nesprávne zvolený postup zamestnávateľa v roku 2023 môže v konečnom dôsledku stáť zamestnávateľa …

Školenie 9.3.2023: Ako zamestnávať v roku 2023 – postupy, ktoré musí vedieť každý zamestnávateľ a k tomu vzory nevyhnutnej dokumentácie Čítajte viac »

10. februára 2023

Povinné školenia pre podnikateľov

,,Podnikateľské právne minimum“ a ,,Ako zamestnávať v roku 2023″ sú názvy školení, ktoré sme pre vás pripravili v prezenčnej podobe a tiež online forme. Poznať odpovede na aktuálne témy s ktorými sa v podnikaní môžete stretnúť, aby ste predišli zbytočným problémom, je nevyhnutnosť. Dátumy 9.3.2023 a 10.3.2023 si určite poznačte do kalendára! Či už podnikáte …

Povinné školenia pre podnikateľov Čítajte viac »