E-shopyKontrolyPodnikaniePrávo a legislatívaVšeobecné obchodné podmienkyZmluvy, vzory a tlačivá xa Publikované 13. januára 2023 zobraziť celý profil

Podnikanie založené na predaji na diaľku (napr. predaj cez e-shopy, sociálne siete, e-mail, telefón a pod.), regulujú zákonné predpisy, ktoré podnikateľom ukladajú splniť si voči spotrebiteľom informačné povinnosti ešte pred tým, ako bude odoslaná objednávka.

Internetové podnikanie e-shopov a predaja na diaľku kontroluje okrem iných orgánov aj Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) prostredníctvom svojich krajských inšpektorátov (I-SOI), ktoré sú prvostupňovým správnym orgánom, kde každý má svojich zamestnancov – inšpektorov podieľajúcich sa na výkone kontrol.

O 140 % viac kontrol

Po pandemických rokoch (2020, 2021) inšpektori SOI nezaháľali a naplno sa pustili do práce. Niektoré inšpektoráty SOI vykonali kontroly e-shopov v menšom rozsahu, napríklad I-SOI v Nitre a I-SOI v Košiciach, nakoľko podľa štatistík vykonávali v priebehu roka nepomerne viac kontrol kamenných prevádzok.

Naopak, na tempe v počte kontrol e-shopov pridali na I-SOI v Trenčíne, keď vykonali o takmer 140 % viac kontrol, v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2022. V I-SOI v Trenčíne bola tiež v porovnaní s predchádzajúcim rokom uložená najvyššia pokuta o 100 % viac a činila tak 1000 €. Vysoké pokuty eshopom udelili tiež inšpektoráty I-SOI v Trnave – až 2500 € (o 500 € viac, ako v predchádzajúcom roku), I-SOI v Prešove (1500 €), ale aj I-SOI Košice (1650 €).

Žilinskí inšpektori vykonali v minulom roku 311 kontrol e-shopov a inšpektori v Prešove a v Trnave v roku 2022 vykázali v počte kontrol, v porovnaní s predchádzajúcim rokom nepatrný rozdiel.

Alarmujúce množstvá pochybení

Zo štatistík je evidentné, že podnikatelia obchodné podmienky (VOP), reklamačné dokumenty a iné záležitosti naďalej podceňujú. Kontrolované e-shopy v Košickom kraji pochybili až v 62 % prípadoch (v roku 2021 to bolo ,,iba“ 34 % prípadov)! E-shopy v Trnavskom kraji mali v roku 2022 chybovosť pri kontrolách vo viac, ako 46 % prípadoch, v Žilinskom kraji boli pochybenia e-shopov na úrovni 35,37 %.

Postupne sa to lepší u podnikateľov v Trenčianskom kraji – tam boli v predchádzajúcom roku zaznamenané nedostatky pri kontrolách internetového podnikania v 31 % prípadoch (v roku 2021 – 36 %, rok 2020 – 38% prípadov).

Výraznejšie navyšovali počty inšpektorov v Trnave

,,Soikári“ pre výkon kontrol pribrali posily do svojich radov výraznejšie na inšpektorát I-SOI v Trnave a ich počet sa navýšil na 16. Na Košickom inšpektoráte SOI v minulom roku pracovalo 15 inšpektorov, inšpektorov na I-SOI v Prešove bolo 13.

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.

    Zdroj: Rozhodnutia I-SOI: (Trenčín č. 0010/03/2022 01/2022, Košice č. Inf/01/2022, Trnava č. 8/02/2022 IN/001/02/2022, Žilina č. I-1/2023/16, Trenčín č. 0008/03/2023 01/2023, Prešov č. IN/01/07/23 05/07/23, Košice č. Inf/01/2023, Trnava č. 7/02/2023 IN/001/02/2023, Nitra č. 10/04/23)