KontrolyObchodné právoPodnikaniePrávo a legislatívaPrieskumy a analýzySlovenskoZmeny v legislatíve xa Publikované 2. februára 2023 zobraziť celý profil

Minulý rok sa niesol v znamení množstva kontrol a vysokých pokút. Taká je bilancia za rok 2022 Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá cez svoje inšpektoráty (I-SOI) sídliace v krajských mestách v roku ukladala rekordné vysoké sankcie.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) je jeden z mnohých kontrolných orgánov na Slovensku a do jej pôsobnosti patrí kontrola vnútorného trhu, ktorou sa zisťuje, či výrobky a služby pri ich predaji a poskytovaní sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a či sa predávajú a poskytujú bezpečné, v správnom množstve, miere a kvalite.

SOI kontroluje napr. aj dodržiavanie cenových predpisov, času predaja, podmienok skladovania a dopravy výrobkov, povinností pri uvádzaní názvov textilných vlákien, povinností o označovaní pneumatík a podobne.

Kontrola prevádzok je opäť v ,,kurze“

V pandemických rokoch 2020, 2021 sa inšpektori zamerali na kontrolu internetových obchodov – e-shopov. Nakoľko v tomto období bol vládou a ,,hygienikmi“ nariadený obmedzený predaj a kontakt osôb, mnohí predávajúci prešli na online podnikanie a dodanie tovarov tak presmerovali cez kuriérske spoločnosti. Situácia v roku 2022 bola ale iná. Podľa informácii z I-SOI bolo prekontrolovaných tisíce kamenných prevádzok, čo je nepomer v porovnaní s kontrolami internetových obchodov, keď tieto boli kontrolované iba v desiatkach.

Bratislavský inšpektorát SOI vykonal suverénne najviac kontrol

I-SOI v Bratislave vykonal prostredníctvom svojich inšpektorov v roku 2022 celkovo až 3438 kontrol podnikateľských subjektov a uložil pokuty úhrne hodnote 405 459 eur, čo je viac, ako 100 %, v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nižšia aktivita kontrolórov bola na I-SOI Košice, keď tam skontrolovali 1394 kamenných prevádzok. I-SOI Trnava skontroloval 1263 kamenných prevádzok a inšpektori SOI z Prešova navštívili v kamenných prevádzkach 1018 podnikateľských subjektov. Oveľa nižší počet kontrol kamenných prevádzok bol zaznamenaný na I-SOI v Žiline (611), na I-SOI v NItre (560) a na I-SOI Banská Bystrica (645).

Na inšpektoráte SOI v Žiline vydali v roku 2022 pokuty vo výške 244 788 €, v porovnaní s predchádzajúcim rokom to bol skokovitý nárast zo 127 200 €. I-SOI Trnava vydal pokuty vo výške viac, ako 280 000 €, I-SOI Banská bystrica uložil pokuty vo výške 226 457 € (v roku 2021 to bolo 116 060 €).

Pokuta až 121 891 € pre podnikateľa z Nitrianskeho kraja

Vysoké pokuty pre jednotlivých podnikateľov pokutu udelili na I-SOI v Nitre – až 121 891 €, I-SOI v Žiline (29 000 €), aj I-SOI v Prešove (20 000€). Priemerné pokuty za vybrané inšpektoráty pri kontrolách s nedostatkami:
I-SOI Košice – 850 €
I-SOI Prešov – 986 €
I-SOI Banská Bystrica – 1788,94 €
I-SOI Žilina – 2039 €

Segment ostatný predaj bol pokutovaný často, gastro sa minulý rok takmer nekontrolovalo

Gastroprevádzky (reštaurácie, kaviarne, pohostinstvá a pod.) minulý rok kontroly SOI obišli. I-SOI Trenčín vykonal iba 3 kontroly v tomto segmente, I-SOI Nitra iba 2 kontroly, inšpektori z I-SOI Prešov navštívili 19 gastro podnikov (2 s pochybeniami), inšpektori I-SOI Košice skontrolovali 27 gastro prevádzok (bez nedostatkov). I-SOI Banská bystrica tiež pokutu v tomto segmente neuložil. I-SOI Trnava zase v gastrosegmente pokuty ukladal. Porušenia zistil takmer v 17 % prípadoch, priemerná pokuta predstavovala 750 €, najvyššia 1400 € a najnižšia 400 €.

Naopak, časté pochybenia a vysoké pokuty sa objavili v segmente ostatný predaj (všetko, okrem oblasti potravín, stavebníctva a gastro sektora), prišli na to inšpektori I-SOI Trenčín, keď našli pochybenie takmer v 78 % prípadoch. I-SOI Trnava uložil v tomto segmente pokutu v priemere vyše 1250 €, I-SOI Žilina až v priemere 2062 € (a zároveň najvyššiu pokutu 29 000 €). I-SOI Prešov ukladal v tomto segmente priemerne pokuty vo výške 920 € a I-SOI Košice 948 €.

Odporúčanie pre rok 2023

Vyššie uvedené štatistiky za pokuty a počty kontrol sa týkali len jedného kontrolného orgánu – Slovenskej obchodnej inšpekcie. Treba si však uvedomiť, že na Slovensku kontrolujú prevádzky a podnikanie aj iné kontrolné orgány, napr.:
Finančná správa
Inšpektoráty práce
Úrady verejného zdravotníctva
Štátna veterinárna a potravinová správa
Úrad pre ochranu osobných údajov
Metrologická inšpekcia
Inšpekcia životného prostredia
a pod.

Odporúčanie preto znie jednoznačne – treba si dať veci na poriadok ešte vopred, pred kontrolou (môže byť plánovaná, alebo náhodná) a nečakať na to, až budú kontrolóri robiť zápis za zistené nedostatky. Tiež sa netreba spoliehať na to, že keď kontrola už na prevádzke bola a nenašli pochybenie, tak to bude aj v budúcnosti. V samotnej kontrole je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok kontroly. Napr. aj personálna zložka – nie každý zamestnanec si chybu na prevádzke musí všimnúť. Poniektorí inšpektori zase chyby hľadajú ostošesť.

Preto je rozumné si dať prevádzku skontrolovať a nastaviť komplexne – aby bola pokrytá povinnými informáciami a dokumentami, ktoré sú zo zákona vyžadované. Vyhľadajte ľudí s praxou a skúsenosťami. Tí vám nastavia podnikové dokumenty tak, ako to vyžaduje legislatíva, aj inšpektori. Prevencia je stále oveľa lacnejšia forma zaradenia dokumentov do podnikateľskej praxe. Ak zanedbáte ,,papierovačky“ na začiatku, po kontrole ich budete musieť riešiť znova a preplatíte to tak dvojnásobne.

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.

    Zdroj: Rozhodnutia I-SOI: (Nitra 10/04/23, Banská Bystrica 0060/06/2023 1/2023 BB, Prešov IN/01/07/23 05/07/23, Košice Inf/01/2023, Žilina I-1/2023/16, Trnava IN/001/02/2023, Trenčín 0008/03/2023 01/2023, Bratislava 21/3,2/2023 IN/01/01/2023)