KontrolyObchodné právoPodnikanie xa Publikované 2. mája 2023 zobraziť celý profil

Celkový počet vykonaných kontrol v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 v štatistikách Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave (ďalej I-SOI) síce mierne poklesol, ale celková výška v porovnaní s minulým obdobím naopak stúpla.

Súhrne tak I-SOI vykonal 3438 kontrol podnikateľských subjektov v roku 2022, rok predtým však bolo kontrol viac – 3792. Inšpektori kontrolovali rôzne segmenty, ale zaujímavosťou je, že za uvedené roky 2021 a 2022 v gastro sektore a potravinách nebola uložená žiadna sankcia.

Podľa súhrnných štatistík (všetky kontroly kompletne) I-SOI bolo v roku 2021 vydaných rozhodnutí o uložení pokuty vo výške 194 698 €. V minulom roku celkový objem vydaných pokút stúpol na 405 459 €.

Priemerná výška pokuty bola vyše 2360 €

V minulom roku inšpektori I-SOI vykonali kontroly v 1989 kamenných prevádzkach, najvyššia pokuta za pochybenia bola vytýčená vo výške 100 000 €. Priemerná pokuta za kontrolované kamenné prevádzky v roku 2022 predstavovala 2600 €.

Zdroj: I-SOI v Bratislave, č. 1569/2/2023 IN/01/01/2023

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.