E-shopyKontrolyObchodné právoPodnikaniePrávo a legislatívaVšeobecné obchodné podmienkyZmeny v legislatíve xa Publikované 25. apríla 2023 zobraziť celý profil

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo nový zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý má modernizovať spotrebiteľskú legislatívu a zabezpečiť spravodlivejšie usporiadanie vzťahov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi. Vláda ho na svojom mimoriadnom zasadnutí 14. apríla 2023 schválila.

Cieľom regulácie v oblasti ochrany spotrebiteľa je nájdenie rovnováhy medzi právami a povinnosťami spotrebiteľov a obchodníkov. Návrh zákona v mnohých oblastiach posilňuje postavenie spotrebiteľov a zároveň vypúšťa povinnosti obchodníkov predstavujúce nadbytočnú regulačnú záťaž bez reálneho prínosu pre spotrebiteľov. Má ísť o zásadnú revíziu spotrebiteľského práva na Slovensku, ktorá prináša pozitívne zmeny pre všetkých účastníkov na trhu: spotrebiteľov, obchodníkov i orgány dohľadu. Nový zákon reaguje na rozvoj digitálnych technológií a zaistiť má vyššiu ochranu spotrebiteľov v online prostredí.

Lehota na vrátenie tovaru sa predĺži na 30 dní

Najvýznamnejšie pozitívne zmeny v prospech spotrebiteľov predstavujú napríklad v predĺžení lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu, a to zo 14 na 30 dní pri zmluvách uzavretých pri predajnej akcii alebo nevyžiadanej návšteve obchodníka v domácnosti. Zvyšuje tiež ochranu pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi (napr. Black Friday) v záujme nalákať ich na zľavu, ktorá však reálne zľavou nie je. Prináša taktiež zavedenie prostriedkov nápravy pre poškodených spotrebiteľov v prípadoch, ak sa obchodník voči nim dopustí nekalej obchodnej praktiky a zvyšuje informovanosť pri uzatváraní zmlúv prostredníctvom online trhov. Zákon o ochrane spotrebiteľa má taktiež zlepšiť v online prostredí ochranu pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami, zakazuje marketing propagujúci tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte, pričom tomu tak nie, či garantuje rýchlejšiu nápravu a odškodnenie pre spotrebiteľov.

Princíp druhej šance

Zákon zavádza taktiež mechanizmus k upusteniu od uloženia sankcie alebo zníženiu jej výmery v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov. Zavádza nové zásady ukladania sankcií s cieľom zabrániť uloženiu likvidačných pokút (sadzby pokút sú určené percentuálnym podielom z obratu obchodníka v záujme ukladania sankcií spravodlivejšie a proporcionálnejšie so zrejmým pozitívnym vplyvom najmä pre malé a stredné podniky).  

Najvýznamnejšie pozitívne zmeny pre orgány dohľadu zahŕňajú jednoznačné stanovenie pôsobnosti jednotlivých orgánov dohľadu s cieľom odstrániť existujúce kompetenčné konflikty a predchádzať vzniku nových, či rozšírenie právomocí orgánov dohľadu tak, aby zodpovedali minimálnym štandardom požadovaným EÚ.  

Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR / úprava redakcia

Ak potrebujete v podnikaní pomôcť, kontaktujte odborníkov

Ako sa pripraviť na bezproblémové podnikanie a na koho sa obrátiť?

Príde k vám kontrola? Ako sa bude situácia vyvíjať v tomto a nasledujúcom roku nie je jasné. Isté však je, že kontrolné orgány, ako napr. inšpektoráty práce, soi, daňové úrady, colné úrady, živnostenské úrady, metrologické inšpektoráty, veterinárna a potravinová správa, regionálne úrady verejného zdravotníctva a mnohé iné orgány vykonávajú kontroly u podnikateľských subjektov pernamentne.

Neplaťte veľké peniaze na riešenie jedného problému, ale svoje podnikanie radšej kompletne zabezpečte prevenciou!

Je to najlacnejší spôsob, ako sa vyhnúť pokute. Stojí to najmenej času, ale aj peňazí.

Nie ste si istí, či vaše podnikanie spĺňa všetky náležitosti? Máte správne dokumenty na prevádzke, alebo VOP e-shopu, reklamačné podmienky, či iné dokumenty? Vyhnite sa zbytočným problémom pri akejkoľvek kontrole a tiež drahým pokutám. Dajte si papiere na poriadok vopred, ešte pred tým, než vás skontrolujú inšpektori.

Kontaktujte preto odborníkov z NEPLAT-POKUTY, ktorí v minulosti pracovali ako inšpektori. Z praxe majú vedomosť na čo si dávať pozor a na čo sa zamerať. Vedia, ako majú vyzerať dokumenty, ale aj čo sa kontroluje, ako sa to kontroluje a na ktorým veciam pri predaji treba dať dôraz.

Dokumenty dostanete tak, aby pri kontrole neboli vytknuté nejaké nedostatky. A naviac dostanete tzv. ,,Simulovanú kontrolu“, ktorou sa priamo na vašej prevádzke odstránia nedostatky. Skontroluje sa každý detail tak, aby riadna kontrole dopadla výborne.