JUDr. Lenka Tomanová

Je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors, pričom v oblasti advokácie pôsobí od roku 2010. V roku 2014 sa stala spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie sídliacej v Starom meste v Bratislave, v mene ktorej vykonávala advokáciu až do roku 2018. Zameriava sa predovšetkým na oblasť obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností a zmluvnej agendy, ochrany osobných údajov, pracovného práva, práva duševného vlastníctva so zameraním sa na právo ochranných známok, pričom sa orientuje aj na projekty v oblasti IT a inovácií. Prínosom k jej skúsenostiam je participácia na rozsiahlych právnych auditoch a rôznych projektoch s cezhraničným prvkom. Kontakt: www.stentors.eu / mail: tomanova@stentors.eu / mobil: +421 908 731 053

23. septembra 2022

Aj drobné chyby v papieroch môžu po kontrole finančne položiť vašu firmu

Záleží však na tom, ako to vyhodnotia kontrolné orgány, konkrétne zamestnanci kontrolných orgánov. Niektorí pri kontrolách hľadajú nedostatky tak, že až chodia po prevádzke na kolenách, iní zase nemajú až také dobré predispozície na vyhľadávanie chýb. Ľudský faktor pri každej kontrole zohráva veľmi dôležitú úlohu, ako sa kontrola bude vyvíjať. Článok vychádza z poznatkov autora, …

Aj drobné chyby v papieroch môžu po kontrole finančne položiť vašu firmu Čítajte viac »

ochranná známka
1. apríla 2021

Ako chrániť vlastnú značku a podnikanie? 5 dôležitých tipov z praxe

Určite to poznáte, začínate s podnikaním, vehementne vymýšľate obchodné meno, logo, podnikateľskú stratégiu. Máte záujem sa odlíšiť od konkurencie a získať širokú klientelu. Úspešne si budujete vlastnú „značku“. Následne však zistíte, že niekto používa rovnaké alebo veľmi podobné označenie ako Vy, prípadne parazituje na Vašej dobrej povesti či inak zneužíva to, čomu ste dlhé roky venovali nielen …

Ako chrániť vlastnú značku a podnikanie? 5 dôležitých tipov z praxe Čítajte viac »

Potvrdenie o výnimke na cestu
1. marca 2021

Aktualizované: Potvrdenie o výnimke na cestu do zamestnania, potvrdenie na podnikateľskú činnosť (platné od 3.marca)

Od 3. marca 2021 dôjde k sprísneniu zákazu vychádzania, a preto je potrebné, aby zamestnávatelia zaktualizovali potvrdenie o výnimke zo zákazu vychádzania pre svojich zamestnancov. Uvedené sa rovnako týka aj podnikateľov. Bližšiu špecifikáciu výnimiek nájdete v uznesení vlády č. 123/2021 Z. z. z 28. februára 2021. Zákaz vychádzania od 3. marca 2021 do 19. marca 2021 V schválenom uznesení v …

Aktualizované: Potvrdenie o výnimke na cestu do zamestnania, potvrdenie na podnikateľskú činnosť (platné od 3.marca) Čítajte viac »

Zvažujete registrovať ochrannú známku
29. januára 2021

Zvažujete registrovať ochrannú známku? Teraz sa to oplatí!

Ak ste niekedy zamýšľali ochrániť svoje logo, označenie alebo názov, ktorý používate pri svojom podnikaní a registrovať ho ako ochrannú známku, tak tento rok sa to určite oplatí. V roku 2021 viete ušetriť až 50% zo základného správneho poplatku za podanie prihlášky ochrannej známky a jej registráciu. V prípade európskej ochrannej známky, ktorá priznáva ochranu v celej EÚ, viete ušetriť …

Zvažujete registrovať ochrannú známku? Teraz sa to oplatí! Čítajte viac »

Na čo si dávať pozor pri podávaní návrhu do obchodného registra?
28. januára 2021

Na čo si dávať pozor pri podávaní návrhu do obchodného registra?

Určite ste zachytili poslednú veľkú novelu Obchodného zákonníka, ktorá bola prijatá ešte v roku 2019. Viacero dotknutých zmien sa týka práve obchodného registra, preto Vám prinášame zosumarizovanie týchto zmien, ako aj čo pre Vás znamenajú. ODPORÚČAME: Pre efektívne fungovanie obchodného registra je potrebné vykonať zásadné zmeny Ako podpisovať súhlas vlastníka? Ak zakladáte obchodnú spoločnosť alebo meníte …

Na čo si dávať pozor pri podávaní návrhu do obchodného registra? Čítajte viac »

služba informačnej spoločnosti
14. januára 2021

Čo je to služba informačnej spoločnosti?

V súčasnom rozmachu technologického vývoja ste sa už určite stretli so slovným spojením „služba informačnej spoločnosti“, ktorý sa objavuje aj vo viacerých právnych predpisoch.[1] Aj napriek tomu však v praxi málokto vie, čo predmetný pojem znamená a aké konkrétne služby či činnosti pod neho spadajú. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli poskytnúť bližšie vysvetlenie pôvodu, ako aj obsahu tohto pojmu. …

Čo je to služba informačnej spoločnosti? Čítajte viac »

31. augusta 2020

OCHRANNÁ ZNÁMKA? Uistite sa, že má zápisnú spôsobilosť!

Máte záujem zapísať svoje označenie ako ochrannú známku a tým získať ochranu voči jej neoprávnenému požívaniu zo strany konkurencie? Vyvarujte sa v súčasnosti častému problému, ktorým je nesprávny alebo nevhodný výber slovného spojenia, ktoré má tvoriť ochrannú známku. Čo je ochranná známka? Azda každý podnikateľ sa v úvode svojho podnikania potrápil pri vymýšľaní označenia, pod ktorým bude rozvíjať …

OCHRANNÁ ZNÁMKA? Uistite sa, že má zápisnú spôsobilosť! Čítajte viac »

20. apríla 2020

Elektronický podpis: Môžem podpisovať zmluvy a robiť úkony elektronicky?

Súčasná situácia spôsobená šírením choroby COVID 19 vyžaduje predovšetkým v podnikateľskej sfére rýchlu a efektívnu adaptáciu na online prostredie. Uvedené prináša potrebu riešiť viaceré praktické situácie, medzi ktoré je možné zaradiť aj elektronické podpisovanie dokumentov. Vzhľadom na komplexnosť právnej úpravy je však ťažké zorientovať sa v tejto oblasti, preto prinášame zjednodušený návod, ako sa vysporiadať s touto …

Elektronický podpis: Môžem podpisovať zmluvy a robiť úkony elektronicky? Čítajte viac »

18. marca 2020

Aké opatrenia by mal podnikateľ prijať na odvrátenie krízy? Odborníci skloňujú pojem "ekonomická kríza"

Globálne šírenie koronavírusu COVID 19 si vyžiadalo potrebu prijať zo strany štátu viacero zásadných opatrení, ktoré na jednej strane nepochybne obmedzia šírenie tohto vírusu, na druhej strane však spôsobujú ochromenie činnosti veľkého množstva subjektov a krízu v ich podnikaní. Skutočnosť, že situácia je vážna, potvrdzuje aj to, že nielen vláda Slovenskej republiky, ale aj orgány iných krajín …

Aké opatrenia by mal podnikateľ prijať na odvrátenie krízy? Odborníci skloňujú pojem "ekonomická kríza" Čítajte viac »

26. februára 2020

Ako správne dojednať KONKURENČNÚ DOLOŽKU v OBCHODNEJ ZMLUVE?

Čoraz aktuálnejšou témou, s ktorou sa v praxi stretávame, je dojednávanie konkurenčných doložiek v rôznych typoch zmlúv. Právna úprava konkurenčných doložiek v pracovných zmluvách je podstatne široká. Na druhej strane, v rámci obchodných zmlúv zákonné ustanovenia týkajúce sa konkurenčnej doložky v zásade absentujú. Čo je konkurenčná doložka? Konkurenčná doložka je, zjednodušene povedané, zmluvné dojednanie, ktorým sa jedna zmluvná strana zaväzuje, že …

Ako správne dojednať KONKURENČNÚ DOLOŽKU v OBCHODNEJ ZMLUVE? Čítajte viac »