JUDr. Lenka Tomanová

Je senior advokátkou v advokátskej kancelárii Stentors, pričom v oblasti advokácie pôsobí od roku 2010. V roku 2014 sa stala spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie sídliacej v Starom meste v Bratislave, v mene ktorej vykonávala advokáciu až do roku 2018. Zameriava sa predovšetkým na oblasť obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností a zmluvnej agendy, ochrany osobných údajov, pracovného práva, práva duševného vlastníctva so zameraním sa na právo ochranných známok, pričom sa orientuje aj na projekty v oblasti IT a inovácií. Prínosom k jej skúsenostiam je participácia na rozsiahlych právnych auditoch a rôznych projektoch s cezhraničným prvkom. Kontakt: www.stentors.eu / mail: tomanova@stentors.eu / mobil: +421 908 731 053