EkonomikaHR/PersonalistikaManažmentSlovensko xa Publikované 19. mája 2023 zobraziť celý profil

Na trh práce prichádzajú v máji prví tohtoroční absolventi stredných a vysokých škôl. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny im ponúkajú viaceré nástroje pre uľahčenie ich cesty na trh práce. Okrem sprostredkovania širokej ponuky pracovných pozícií a odborného poradenstva, môžu absolventom finančne asistovať pri rozvoji zručností a doplnení vzdelania.

Absolventi bez práce nie sú povinní sa na úrade práce evidovať ako uchádzači o zamestnanie, môžu tak však dobrovoľne urobiť, ak majú záujem o prístup k vybraným službám na podporu zamestnanosti, ktoré úrady poskytujú.

K pracovným ponukám zamestnávateľov zverejneným na webovom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk má prístup široká verejnosť. Nie každý absolvent si dokáže z rozsiahlej ponuky pozícií vhodne vybrať. Práve tu vedia úrady práce pomôcť formou odborných poradenských služieb zameraných na zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a kompetencií uchádzača.

Článok pokračuje pod reklamou

Oslovte absolventov

Aby sa šikovní absolventi ,,nevytratili“, skúste si nejakých vytipovať sami. Oslovte ich priamo, či by mali záujem u vás pracovať. Absolvent tak neskôr môže v spolupráci s odborníkmi na úradoch zistiť, či má predpoklady na to, aby mohol pracovať na vybranej pracovnej pozícii. Výsledkom takéhoto poradenstva môže byť odporúčanie pre absolventa, aby si rozvíjal niektoré zručnosti, alebo si doplnil vzdelanie.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR / úprava redakcia