Obchod a službyPR správy xa Publikované 4. apríla 2024 zobraziť celý profil

Rekordne veľký dopyt po stavebných materiáloch z roku 2022 v minulom roku vystriedal rovnako veľký prepad, pričom najviac zasiahnutá bola nová výstavba. Na základe medziročného porovnania predaja murovacích materiálov na slovenskom trhu odhaduje Združenie výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) pokles o takmer 50 %. Kľúčovými faktormi boli, a sú, najmä nedostupnosť financovania a neprimeraná dĺžka stavebného konania. Prognózy v segmente stavebných materiálov pre rok 2024 síce budú ovplyvnené poklesom, ale očakáva sa aj jeho postupná stabilizácia. 

Posledné roky boli pre výrobcov murovacích materiálov veľmi náročné. Aj napriek tomu, že množstvo objednaného materiálu v roku 2022 prevýšilo výrobné kapacity, panika na trhu, výrazné zvyšovanie cien elektrickej energie a nedostatok tovarov spôsobili, že došlo k predlžovaniu dodacích lehôt, zdražovaniu a k celkovej nevyspytateľnosti trhu. Nestabilná situácia pokračovala aj v roku 2023, kedy stavebný trh zaznamenal nebývalo prudký pokles. „Najväčšie prepady sledujeme pri novej výstavbe, rekonštrukciám sa darilo lepšie. Táto situácia samozrejme ovplyvnila všetkých výrobcov murovacích materiálov, ktorí museli signifikantne zasahovať do výrobných kapacít, optimalizovať náklady a prispôsobovať svoje súčasné aj budúce stratégie predaja,” upresnil situáciu predseda ZVMM Martin Mihál.

Problémy financovania a nový stavebný zákon

Príčinu poklesu vidí ZVMM najmä v dostupnosti financovania stavebných zámerov a dĺžke stavebného konania. Podľa štatistických údajov Európskej centrálnej banky klesol za prvých 11 mesiacov roku 2023 objem nových pôžičiek na bývanie v medziročnom porovnaní o viac ako 54 %. Vyššie úrokové sadzby zvyšujú náklady na financovanie pre jednotlivcov i developerov. Táto situácia má negatívny vplyv na stavebníctvo, predovšetkým v segmente rezidenčného bývania. K zhoršeniu situácie prispeli aj vysoké ceny energie, ktoré na jednej strane ubrali financie na strane investorov a na druhej prispeli k navýšeniu ceny stavebnej výroby. Ďalšou príčinou je dĺžka stavebného konania, kde sa radíme medzi posledné krajiny v Európe. Nová stavebná legislatíva mala začať platiť od 1. apríla 2024, ale s ohľadom na jej nepripravenosť sa zrejme posunie o ďalší rok. Podľa ZVMM je nutná digitalizácia stavebníctva vedúca k zrýchleniu stavebných povolení a podpora výstavby bytov zo strany štátu. 

Stabilizácia v druhom štvrťroku

Kvôli zlej dostupnosti úverov bude trh s novým bývaním minimálne v prvom štvrťroku 2024 stále stagnovať. V druhej polovici roka ZVMM očakáva postupnú stabilizáciu dopytu a v optimistickom výhľade aj nárast trhu o jednotky percent. „Okrem stavby nových bytov a domov by mohol trhu pomôcť rozvoj výstavby dostupnejších nájomných bytov a revitalizácia súčasného bytového fondu, ktorá je zároveň v súlade so zámermi Plánu obnovy. Našim dlhodobým cieľom ako výrobcov murovacích materiálov ostáva dodávať zákazníkom dostupné a vysoko kvalitné produkty a systémové riešenia, tak aby sme zlepšovali parametre stavieb a prispievali k zníženiu nákladov investora,“ uzavrel M. Mihál.

O Združení výrobcov murovacích materiálov:

Sme výrobcovia murovacích materiálov, ktorých spája cieľ, aby ľudia na Slovensku mohli stavať efektívne. Zamestnávame takmer 550 ľudí a vyprodukujeme viac ako 1,3 milióna m3 murovacieho materiálu. Budujeme ekologické, trvácne, bezpečné a zdravé domovy pre všetkých. Súčasným trendom, a z ekologického hľadiska aj nevyhnutnosťou, je neustále znižovanie energetickej náročnosti budov. Chceme, aby v tejto otázke ľudia vedeli pre svoj domov nájsť vždy tie najlepšie riešenia. Pomáhame im zorientovať sa v záplave informácií a neustálym vysvetľovaním problematiky reagujeme na aktuálne výzvy stavebníctva. S našimi produktmi je možné vybudovať dom vo všetkých, i tých najprísnejších energetických kategóriách.

Kontakty na predstaviteľov združenia: https://www.zvmm.sk/kontakt