23. septembra 2022

Aj drobné chyby v papieroch môžu po kontrole finančne položiť vašu firmu

Záleží však na tom, ako to vyhodnotia kontrolné orgány, konkrétne zamestnanci kontrolných orgánov. Niektorí pri kontrolách hľadajú nedostatky tak, že až chodia po prevádzke na kolenách, iní zase nemajú až také dobré predispozície na vyhľadávanie chýb. Ľudský faktor pri každej kontrole zohráva veľmi dôležitú úlohu, ako sa kontrola bude vyvíjať. Článok vychádza z poznatkov autora, …

Aj drobné chyby v papieroch môžu po kontrole finančne položiť vašu firmu Čítajte viac »

18. mája 2023

Školenie: Flexibilita pracovného času zamestnancov

Na školení budú vysvetlené možnosti zamestnávateľa v situáciách kedy nemôže prideľovať zamestnancom prácu, pri poklese objednávok, pri obmedzení výroby a pod. Popíšu sa možnosti a riešenia zamestnávateľa, aby na jednej strane neporušoval právne predpisy vo vzťahu k svojim zamestnancom, ale na druhej strane aby obmedzenie / pokles výroby resp. nemožnosť prideľovania práce s náhradou mzdy pre zamestnancov, nespôsobili zamestnávateľovi vážne finančné dôsledky …

Školenie: Flexibilita pracovného času zamestnancov Čítajte viac »

11. apríla 2023

Nové sumy mzdových zvýhodnení od 1. júna 2023

Zákonom č. 1/2023 Z. z. sa s účinnosťou od 1. júna 2023 menia ustanovenia Zákonníka práce upravujúce výšku mzdových zvýhodnení za prácu v neštandardnom pracovnom čase a výšku náhrady za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska. Uvedená úprava ovplyvňuje nielen nároky zamestnancov v pracovnom pomere, ale aj nároky zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, …

Nové sumy mzdových zvýhodnení od 1. júna 2023 Čítajte viac »

24. februára 2023

Online školenie: Pripravujeme podklady na 9.3.2023. Vaše podnikanie vyladíme

Už len pár dní vás delí od exkluzívneho školenia, kde dostanete množstvo podkladov a vzorov použiteľných ihneď do podnikania. Na školení budú vysvetlené správne postupy a poskytnuté vzory ako správne uložiť upozornenie na porušovanie pracovnej disciplíny, skončiť pracovný pomer, vymôcť náhradu škody, požiadať o finančnú podporu, mať základnú povinnú dokumentáciu a pod. tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám …

Online školenie: Pripravujeme podklady na 9.3.2023. Vaše podnikanie vyladíme Čítajte viac »

20. februára 2023

Školenie 9.3.2023: Ako zamestnávať v roku 2023 – postupy, ktoré musí vedieť každý zamestnávateľ a k tomu vzory nevyhnutnej dokumentácie

Na prelome rokov 2022 / 2023 došlo k viacerým podstatným zmenám, ktoré významným spôsobom zmenili pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami. Zamestnávatelia musia v roku 2023 prepracovať nové náležitosti pracovnej zmluvy, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania a taktiež zohľadniť novú elektronickú formu poskytovania informácií, ktorá môže byť pre zamestnávateľov priaznivejšia. Nie je nevyhnutné pripomínať, že nesprávne zvolený postup zamestnávateľa v roku 2023 môže v konečnom dôsledku stáť zamestnávateľa …

Školenie 9.3.2023: Ako zamestnávať v roku 2023 – postupy, ktoré musí vedieť každý zamestnávateľ a k tomu vzory nevyhnutnej dokumentácie Čítajte viac »

10. februára 2023

Povinné školenia pre podnikateľov

,,Podnikateľské právne minimum“ a ,,Ako zamestnávať v roku 2023″ sú názvy školení, ktoré sme pre vás pripravili v prezenčnej podobe a tiež online forme. Poznať odpovede na aktuálne témy s ktorými sa v podnikaní môžete stretnúť, aby ste predišli zbytočným problémom, je nevyhnutnosť. Dátumy 9.3.2023 a 10.3.2023 si určite poznačte do kalendára! Či už podnikáte …

Povinné školenia pre podnikateľov Čítajte viac »

11. januára 2023

Inšpektorát práce pokutu 15 000 € vystavil a podnikateľovi poslal aj číslo účtu, kde ju má zaplatiť. Ten sa odvolal a druhostupňový orgán to zrušil

Podnikanie so sebou mimo obchodnej činnosti prináša tiež rôzne riziká a nástrahy v podobe rôznych sankcií, trestov, zlyhaní, alebo sklamaní. Mnohí podnikatelia sa okrem byrokracie sťažujú aj na nepredvídateľnosť a nestálosť legislatívy, chýbajúcu systematickú pomoc od štátu, ale aj prekážky, ktoré im úradníci a politici do podnikania kladú. Ak by sa politici viac zaujímali o …

Inšpektorát práce pokutu 15 000 € vystavil a podnikateľovi poslal aj číslo účtu, kde ju má zaplatiť. Ten sa odvolal a druhostupňový orgán to zrušil Čítajte viac »

5. januára 2023

Niektoré firmy „zamestnávajú“ svojich ľudí najmä na živnosť. Takáto práca však môže mať úskalia aj v podobe niekoľkotisícových pokút

IT segment je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí a nachádza v ňom pracovné uplatnenie množstvo ľudí. Približne 83 % majiteľov menších  digitálnych, technologických a IT firiem vypláca svojich full-time pracovníkov na základe živnosti alebo autorských zmlúv. Vyplynulo to z interného prieskumu advokátskej kancelárie  Highgate Law & Tax, ktorej právnici sú súčasťou pracovného tímu Ministerstva financií SR pre oblasť legislatívy.  „Zamestnávanie“ na živnosť …

Niektoré firmy „zamestnávajú“ svojich ľudí najmä na živnosť. Takáto práca však môže mať úskalia aj v podobe niekoľkotisícových pokút Čítajte viac »

7. novembra 2022

Novinky v Zákonníku práce – náležitosti pracovnej zmluvy a informovanie o pracovných podmienkach

Novelou Zákonníka práce zákonom č. 350/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2022 menia niektoré pravidlá vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Od 1. novembra 2022 je zamestnávateľ v pracovnej zmluve povinný dohodnúť len všeobecné podstatné náležitosti, bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla, a to:a.) druh práce a jeho stručná charakteristika,b.) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo …

Novinky v Zákonníku práce – náležitosti pracovnej zmluvy a informovanie o pracovných podmienkach Čítajte viac »

4. novembra 2022

Novinky v Zákonníku práce – otcovská dovolenka a ochrana rodiča

Novelou Zákonníka práce zákonom č. 350/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2022 menia niektoré pravidlá vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Zákonník práce s účinnosťou od 1. novembra 2022 zavádza pojem „otcovská dovolenka“. Nejde o nový inštitút pracovného práva, týmto pojmom sa nahrádza pojem „rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 1“, ktorá patrí mužovi, ak sa stará o narodené dieťa. Pravidlá …

Novinky v Zákonníku práce – otcovská dovolenka a ochrana rodiča Čítajte viac »