PodnikanieSlovenskoSociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 8. októbra 2019 zobraziť celý profil

Napriek dlhodobej osvete ešte vždy sú zamestnávatelia, ktorí za svojich zamestnancov v Sociálnej poisťovni vykazujú len časť mzdy, aby účelovo znížili výšku sociálnych odvodov. Takéto praktiky sú pre zamestnávateľov porušovaním zákona a pre zamestnancov konaním, ktoré ich finančne poškodzuje.

Výška dávok (vrátane materského, dávky v nezamestnanosti či starobného dôchodku) zo systému sociálneho poistenia sa totiž odvíja od výšky vykázaného príjmu. Ak je nižší ako v skutočnosti, nižšie sú aj dávky – rozdiel oproti nároku zo skutočného príjmu môže predstavovať desiatky, až stovky eur mesačne.

Zamestnanci, ktorí majú podozrenie voči svojmu zamestnávateľovi alebo chcú predísť prípadným stratám, si môžu skontrolovať, ako si ich zamestnávateľ v tomto smere plní zákonom stanovené povinnosti

Spôsob je jednoduchý a ponúka dve možnosti. Prvou je osobná návšteva príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, kde môže zamestnanec zistiť, akú výšku príjmu za neho zamestnávateľ vykazuje. Druhou možnosťou je aktivácia a sledovanie individuálneho účtu poistenca, ktorý Sociálna poisťovňa vedie každému poistencovi.

Ide o elektronickú službu, vďaka ktorej možno získať prehľad nielen o mesačných vymeriavacích základoch (hrubých príjmoch) a odvedenom poistnom, ale aj údaje o obdobiach poistenia. V skupine zamestnancov tieto údaje Sociálna poisťovňa aktualizuje raz ročne (vždy k 30. aprílu).
Ak zamestnanec zistí nezrovnalosti medzi jeho skutočným príjmom a údajmi, ktoré mu poskytne Sociálna poisťovňa, môže podať námietku. Najlepšie je obrátiť sa na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne a predložiť relevantné doklady, na ktorých základe Sociálna poisťovňa prípad prešetrí.

zdroj: Soc poist