HR/PersonalistikaPR správyPracovné právoPrávo a legislatíva xa Publikované 18. mája 2023 zobraziť celý profil

Na školení budú vysvetlené možnosti zamestnávateľa v situáciách kedy nemôže prideľovať zamestnancom prácu, pri poklese objednávok, pri obmedzení výroby a pod. Popíšu sa možnosti a riešenia zamestnávateľa, aby na jednej strane neporušoval právne predpisy vo vzťahu k svojim zamestnancom, ale na druhej strane aby obmedzenie / pokles výroby resp. nemožnosť prideľovania práce s náhradou mzdy pre zamestnancov, nespôsobili zamestnávateľovi vážne finančné dôsledky ohrozujúce ďalší chod prevádzky.

Tiež budú vysvetlené posledné zmeny Zákonníka práce účinné od 01.04. a 01.06.2023 vo vzťahu k dobrovoľníckej činnosti a novému spôsobu výpočtu mzdových zvýhodnení zamestnancov. Na školení sa precvičia správne postupy a poskytnú vzory ako reagovať na rôzne situácie, ktoré môžu v dennodennej praxi zamestnávateľa kedykoľvek nastať tak, aby ste predišli zbytočným súdnym sporom a pokutám od štátnych orgánov.


Aktualizované vzory, ktoré dostanete ku školeniu zadarmo:

I. Pracovná zmluva s novým zákonnými náležitosťami s možnosťami:
– pracovného pomeru na dobu určitú,
– pracovného pomeru na kratší pracovný čas

II. Dohoda o pracovnej činnosti s novým zákonnými náležitosťami

III. Zmluva so živnostníkom podľa Obchodného práva

IV. Oznámenie o preradení na inú prácu

V. Dohoda o zmene pracovných podmienok

IV. Časť pracovnej zmluvy o práci z domácnosti

VII. Kurzarbeit – Dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom/zástupcami zamestnancov

VIII. Rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene a skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu nadbytočnosti

Termín a prihlásenie:

26.05.2023, online (09:00 – 12:00 hod.). Ak sa v danom čas nebudete môcť pripojiť, môžete si školenie pozrieť zo záznamu ešte zopár dní. Dokumenty samozrejme dostanete tiež.