Sociálna poisťovňaÚčtovníctvo xa Publikované 12. januára 2021 zobraziť celý profil

Počas krízovej situácie Sociálna poisťovňa pripravila pre klientov niekoľko elektronických formulárov, ktorými si môžu uplatniť nárok na pandemické nemocenské dávky. Vďaka nim si o nemocenské dávky môžu požiadať online z pohodlia domova.

Navyše tieto formuláre sú vytvorené tak, aby práca s nimi bola jednoduchá a mohli ich využiť aj tí, ktorí nemajú občiansky preukaz s aktivovaným elektronickým čipom. 

Klienti robia časté chyby. Vyhnite sa im

Napriek tomu sa Sociálna poisťovňa stretáva s chybami klientov, ktoré im bránia formulár úspešne odoslať.

Tu sú odporúčania, ako sa im vyvarovať:

 1. Nezabudnite začiarknuť checkbox pri uvedení čísla účtu
  Najčastejšou chybu pri žiadosti o pandemické nemocenské i pandemické ošetrovné je nezačiarknutie checkboxu (kliknutím na štvorček) pri vete „Čestne vyhlasujem, že ak som uviedol číslo účtu inej osoby, majiteľ účtu mi dal súhlas so zasielaním dávky na tento účet.“ Veta sa zobrazuje po zadaní čísla účtu, na ktorý má byť dávka zaslaná. 
 2. Rodné číslo uveďte bez medzier a lomky
  Ďalšou chybou, ktorú Sociálna poisťovňa registruje je, že žiadateľ o dávku zadáva rodné číslo v nesprávnom tvare – správne ho treba zadať ako rad číslic, teda bez medzier a lomky.

Článok pokračuje pod reklamou

V súčasnosti stúpol najmä počet doručených formulárov „Žiadosť o pandemické nemocenské“

Formulár je možné odoslať stlačením tlačidla „Potvrdiť“ len v prípade, ak je kompletne a správne vyplnený. Ak niektoré údaje nie sú vyplnené alebo sú vyplnené nekorektne, používateľ je informovaný o tom, že formulár nie je v poriadku, nie je validný. V takomto prípade je potrebné preklikať sa nazad stláčaním tlačidla „Späť“ a hľadať červeným vyznačený text/kolónku. Nesprávny údaj je na vyznačenom mieste potrebné opraviť alebo chýbajúci doplniť. Na konci formulára treba potom opäť zadať vygenerovaný kód (tzv. captcha) a kliknúť na „Potvrdiť“.

Využívanie elektronických formulárov je v súčasnej krízovej situácii dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Klienti takto prispievajú k rýchlejšiemu spracovaniu pandemického nemocenského i ošetrovného a Sociálna poisťovňa im dávky môže vyplatiť včas.

Nárok na pandemické nemocenské má

 • zamestnanec
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba
 • fyzická osoba, ktorej vznikla pandemická dočasná pracovná neschopnosť v ochrannej lehote

Ako požiadať o pandemické nemocenské

Poistenci môžu podať žiadosť o pandemické nemocenské jedným z nasledovných štyroch spôsobov:

 1. vyplnením elektronického formulára zverejneného na portáli Slovensko.sk, ak ide o poistenca s občianskym preukazom s aktivovaným čipom ( Prihlásenie s eID)
 2. vyplnením Off Line webového formulára, ak ide o poistenca, ktorý nedisponuje občianskym preukazom s aktivovaným čipom avšak má k dispozícii mobilný telefón (povinný údaj vo formulári) (Prihlásenie bez eID )
 3. zaslaním vyplneného pdf alebo word formulára (https://www.socpoist.sk/2149-menu/55449s ) emailom miestne príslušnej pobočke na tzv. „korona“ emailovú adresu pobočky alebo
 4. zaslaním vyplneného formulára ( https://www.socpoist.sk/2149-menu/55449s ) poštou na adresu pobočky alebo vhodením do na to určenej schránky umiestnenej pred budovou každej pobočky.

Pri možnosti 1 je podpis poistenca na žiadosti zabezpečený spôsobom zaslania žiadosti. Pri možnostiach 2 a 3 sa podpis klienta na žiadosti nevyžaduje a pri možnosti 4 je potrebný vlastnoručný podpis klienta.

Formuláre na vybavenie

V prípade, ak už vám bol počas krízovej situácie (od 12. marca 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nepodávate. Koncom januára 2021 pošlite iba čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré nájdete tu:

V prípade, ak ste počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadali, pošlite žiadosť o pandemické ošetrovné, ktorú nájdete tu:

Až koncom januára 2021 zašlite aj čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné. 

zdroj: Sociálna poisťovňa