PodnikaniePrávo a legislatívaÚčtovníctvoZmluvy, vzory a tlačivá xa Publikované 11. januára 2021 zobraziť celý profil

Vzory „potvrdenie o výnimke na cestu“ na stiahnutie pre zamestancov aj podnikateľov. Od 1. januára 2021 vláda zaviedla prísny zákaz vychádzania, z toho dôvodu je potrebné preukazovať svoj účel cesty. Informácie nájdeme v uznesení vlády č. 453/2020 Z. z. z 31. decembra 2020.

Zákaz vychádzania od 1. januára do 24. januára 2021

V schválenom uznesení v bode „B“ sa uvádza: B.1. podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1.januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

  1. cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť,

Kontroly na cestách

Pripravte sa na prísnejšie kontroly na cestách, ktoré naši predstavitelia prísľúbili. V najviac postihnutých oblastiach už prebiehajú namatkové policajné kontroly. V prípade, že vodiči nemali pri sebe „potvrdenie o výnimke na cestu“, policajná hliadka ich otočila naspäť. Z toho dôvodu odporúčame každému, kto cestuje za prácou, aby mal pri sebe doklad, ktorým potvrdí svoj účel cesty. Predídete tak nedorozumeniam a vyhnete sa prípadným pokutám.

Nové pravidlá pre okres Nitry sú ešte prísnejšie

Stav v Nitre a okolí sa zhoršil natoľko, že podmienky na zákaz vychádzania sa tu ešte pritvrdzujú. Dňom 11. 1. (pondelok) v čase od 5:00 hod. do 29. januára bude platiť v okrese Nitra sprísnený zákaz vychádzania. Napríklad, na cestu do zamestnania bude potrebné potvrdenie o negatívnom PCR či antigénovom teste nie starším ako 7 dní (celkovo sa v uvedenom období konajú 3 kolá plošného testovania). Taktiež bude potrebné potvrdenie od zamestnávateľa alebo potvrdenie objednávateľom za účelom cesty na podnikateľskú činnosť.

Keďže nie sú vydané a schválené žiadne záväzné vzory – nižšie si môžete stiahnuť vypracované a odporúčané vzory potvrdení.

Vzory potvrdení vznikli za spolupráci s JUDr. Katarínou Kročkovou z KROČKA & PARTNERS, s.r.o.

ODPORÚČAME: Aktualizované: Potvrdenie o výnimke na cestu do zamestnania, potvrdenie na podnikateľskú činnosť (platné od 3.marca)